Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

20. rocznica agresji NATO na Jugosławię

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


24 marca mija 20. rocznica agresji NATO na Jugosławię. Była to pierwsza zbrojna interwencja paktu w kraju nie należącym do niego.

Pod pozorem wsparcia dla niepodległościowych aspiracji, obrony prześladowanych mniejszości, wprowadzania demokracji na zachodnią modłę wsparto separatystów w Kosowie. Sfabrykowane zostały dowody rzekomych czystek etnicznych i zbrodni wojennych sił jugosłowiańskich.

Lotnicze ataki na Jugosławię spowodowały od 1200 do nawet 5 tysięcy ofiar cywilnych. Zniszczyły przede wszystkim infrastrukturę kraju. Ich celem było zastraszenie ludności cywilnej.

Po 1999 roku miało miejsce więcej podobnych interwencji. Zbliżone preteksty, inne kraje i kultury, jedynie efekty takie same – Zamęt chaos, śmierć dzieci i kobiet jako efekt uboczny „humanitarnych” bombardowań. Skutkiem NATOwskich interwencji był również lawinowy wzrost zorganizowanej przestępczości, wzmocnienie najbardziej zacofanych grup religijnych fanatyków w „wyzwolonych” w ten sposób krajach.

W Kosowie do władzy doszła lokalna zorganizowana przestępczość oraz powiązane z nim klany rodzinne. Obecnie jest to jeden z najbiedniejszych regionów Europy. Osiągnięcia społeczne z czasów Jugosławii zostały celowo zniszczone.

Dla kapitalizmu wojny to interes, instalowanie sprzyjających im władz to szansa na zagarnianie bogactw naturalnych i opanowanie gospodarek wpisuje się w kontynuację polityki neokolonializmu i uzależniania od najbogatszych jak największych obszarów planety. Oto prawdziwy cel wszelkich wyzwoleńczych i humanitarnych akcji.

red.