Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wspólna deklaracja 61 partii komunistycznych i robotniczych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Potępiamy imperialistyczną interwencję w Wenezueli. Solidarność z ludem Wenezueli!

My, komunistyczne i robotnicze partie świata, zdecydowanie potępiamy imperialistyczne plany, agresywną politykę zastraszania prowadzone przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Unię Europejską i sprzymierzone z nimi ośrodki władzy w Ameryce Łacińskiej, które starają się usunąć z urzędu legalnie i prawomocnie wybranego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, podporządkować naród tego kraju ich imperialistycznym interesom, a następnie rozkraść zasoby naturalne.

Po nieudanej prowokacji, przygotowanej przez Stany Zjednoczone w dniu 23 lutego, w której wykorzystano marionetkę imperialistów Guaido, na granicy z Kolumbią pod przykrywką 'pomocy humanitarnej’ przygotowywane są nowe scenariusze przewrotu lub nawet imperialistycznych działań wojennych.

W tym samym czasie kontynuują wszelkie starania w kierunku zorganizowania kolejnych prowokacji, dających powód do dalszej eskalacji interwencji.

Zdecydowanie potępiamy każdy scenariusz przewrotu i imperialistycznego ataku militarnego Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników!

Stwierdzamy iż sprzeciwi się im nie tylko naród Wenezueli ale też wszystkie partie komunistyczne oraz robotnicze, klasa robotnicza i wszystkie ruchy mas ludowych na świecie!

Zdecydowanie potępiamy oświadczenia Johna Boltona, doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, według którego rząd USA stosuje doktrynę Monroe, która traktuje całą Amerykę Łacińską jako wyłączną strefę jego interesów.

Ameryka Łacińska należy tylko do zamieszkujących ją narodów!

Wierni zasadom proletariackiego internacjonalizmu, wyrażamy naszą solidarność z ludem Wenezueli. Tylko naród Wenezueli może podejmować decyzje związane z wewnętrzną polityką jego kraju.

Wyrażamy solidarność z Komunistyczną Partią Wenezueli, Komunistyczną Młodzieżą Wenezueli i innymi antyimperialistycznymi siłami Wenezueli, które walczą w trudnych warunkach, w obronie interesów ludu.

Precz z imperializmem!!

Lud zwycięży!!