Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Odnaleziono artefakt - fragment Pomnika Wdzięczności z 1945 r. - w Zielonej Górze!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Pomnik Bohaterów Armii Radzieckiej postawili żołnierze Armii Czerwonej wkrótce po zajęciu miasta. Stał na placu Bohaterów do 1965 r. Kiedy wówczas robotnicy niszczyli go młotami pneumatycznymi, ale głowę jednego z żołnierzy zachowali, którą właśnie odkryto przy budowie muzeum. Przypominamy, w roku 1965 postawiono nowy pomnik Braterstwa Broni, który dziś znany jest jako pomnik Bohaterów II Wojny Światowej.

Na tyłach Muzeum Ziemi Lubuskiej trwają prace remontowo-budowlane, mające na celu rozbudowę muzeum. Koparka natrafiła w pewnym momencie na duży, okrągły przedmiot i robotnicy myśleli, że to kamień, ale archeolog był innego zdania i nakazał wstrzymać prace. Po kilkukrotnym umyciu czarna bryła stała się jaśniejsza, a spod warstwy ziemi zaczęły wyłaniać się kontury oczu, uszu i ust, a nawet odłupany nos. To była głowa jednego z trzech czerwonoarmistów z Pomnika Wdzięczności (zwany też pomnikiem Bohaterów Armii Radzieckiej).

Pomnik postawili w 1945 r. Rosjanie po zajęciu Grünbergu. Stanął na placu Bohaterów, obok nowo utworzonego cmentarza dla radzieckich żołnierzy. Rosjanie pochowali na nim prawie 200 osób. Część z nich pod płytami leży prawdopodobnie do dziś, bo późniejsze ekshumacje – według relacji świadków – przeprowadzano niestarannie.

Monument przedstawiał trzech czerwonoarmistów. „Chwała bohaterom żołnierzom 3-ej Armii Gwardyjskiej poległym śmiercią walecznych w bojach przy zdobyciu miasta Zielonej Góry 15 lutego 1945 r.” – głosił napis na przymocowanej do postumentu tablicy.

Znaleziona głowa obecnie znajduje się w biurze dyrektora muzeum i trafi na stałą ekspozycję.

red.

źródło: Gazeta Wyborcza