Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli i solidaryzuje się z PSUV i Wenezuelczykami

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli, wspieranego przez USA i ich sojuszników oraz ich ingerencję w wewnętrzne sprawy tego kraju.

Jedynym legalnym prezydentem Wenezueli pozostaje wybrany w demokratycznych wyborach 20 maja 2018 roku Nicolas Maduro, który zachowuje poparcie ze strony klasy pracującej. Samozwańczy „tymczasowy prezydent” Guaidó jest marionetką sił imperialistycznych i łamie prawo.

Zagraniczne siły destabilizują sytuację w Wenezueli,tworzą warunki do imperialistycznej agresji. Działają w interesie międzynarodowych monopoli dążących do uzyskania dostępu do złóż ropy naftowej. W tej sytuacji decyzja Nicolasa Maduro o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z USA była słuszna.

Wyrażamy solidarność z ludem Wenezueli i Komunistyczną Partią Wenezueli, broniącą legalnego prezydenta i walczącą z obcą interwencją. 

Komunistyczna Partia Polski, 26 stycznia 2019 r.

The Communist Party of Poland condems the attempt of the coup d’etat taking place in Venezuela and supported by the US and their allies and their intervention in the internal affairs of the country.

The only legal president of Venezuela is Nicolas Maduro, who was elected in democratic elections on 20th of May 2018 and has support of the Venezuelan working class. The self-proclaimed „interim president” Guaidó is acting against the law as a puppet of the imperialist powers.

Foreign powers destabilise Venezuela trying to pave way for the imperialist aggression. The reasons for their actions are interests of the international monopolies trying to gain access to oil. In these circumstances Nicolas Maduro’s decision to cut diplomatic ties with the US was right.

We express our solidarity with the Venezuelan people and the Communist Party of Venezuela who defend the legal president and oppose external intervention.

CP of Poland, 26 January 2019

#Venezuela #SolidaridadConVenezuela #MaduroPresidenteLegitimo #MaduroPresidente #HandsOffVenezuela #Communist