Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

95. rocznica śmierci Włodzimierza Lenina (1870-1924)

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


21 stycznia minęła 95. rocznica śmierci Włodzimierza Lenina, przywódcy i organizatora Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, twórcy pierwszego wyzwolonego państwa Proletariuszy, budowniczego socjalizmu, filozofa, teoretyka i polityka.

Był nie tylko wodzem i przywódcą pierwszego na świecie państwa proletariackiego oraz liderem Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), ale także wybitnym teoretykiem marksizmu.

Jego idee są natchnieniem dla kolejnych pokoleń towarzyszy. Włodzimierz Lenin udowodnił wszystkim, że socjalizm nie jest wymyśloną mrzonką, ale realną szansą na lepszy i sprawiedliwszy świat.

Zainspirowani jego przykładem kontynuujemy walkę o socjalizm, o sprawiedliwość społeczną, o pełne wyzwolenie Proletariatu i o zniesienie wyzysku. Włodzimierz Lenin i jego dziedzictwo żyją w sercach milionów wyzyskiwanych Proletariuszy i całych narodów świata.

Dlaczego my, ludzie pozbawieni wszystkiego, żyjący w trudnych warunkach, potrafimy odnosić sukcesy w naszej walce? Dzięki Leninowi, który pokazał nam jak być rewolucjonistą i patriotą. Lenin był, jest i będzie największym przywódcą wyzwolenia narodów na całym świecie.

Amílcar Cabral

 

21 stycznia na całym świecie wspominano Włodzimierza Lenina, organizowano uroczystości, konferencje. Wszystkie partie komunistyczne, robotnicze i socjalistyczne przypominały ludziom Wodza Rewolucji Październikowej. W Moskwie tradycyjnie przeszedł marsz pamięci.

https://twitter.com/Frente_Oriente/status/1087488458124345344

https://twitter.com/ianbrealey/status/1087497024172408832

https://twitter.com/Zahra_K_Afridi/status/1085901622750965761

https://twitter.com/Republicaine2/status/1087129974908375042

https://twitter.com/dtsdm123/status/1087323731687550976

https://twitter.com/H4ZIBO_YT/status/1087391260447596545

https://twitter.com/DedamacsinsBrat/status/1087386585866346501

https://twitter.com/georgerotes/status/1087446360352264192

https://twitter.com/JoshuaYJackson/status/1087463287577546752

https://www.facebook.com/telesurenglish/videos/lenin-champion-of-the-oppressed/1341594862650579/

red.