Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Dziś 74. rocznica wyzwolenia Warszawy (1945-2019)

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


17 stycznia 1945 roku oddziały Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej wyzwoliły lewobrzeżną Warszawę. 

Polscy żołnierze, dokonujący desantu przez Wisłę, w kilku punktach miasta napotkali opór, wycofujących się wojsk niemieckich. Po zaciekłych walkach o Cytadelę Warszawską oraz w okolicach Dworca Głównego miasto zostało wyzwolone.

Jeszcze tego samego dnia fizylierki z batalionu im. Emilii Plater zaciągnęły honorową wartę w godzinach popołudniowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Od razu rozpoczęło się odgruzowanie i oczyszczanie ulic oraz budynków z min pozostawionych przez okupantów. Do Warszawy niemal natychmiast zaczęli wracać mieszkańcy. Pomimo trudnych warunków bytowych rozpoczęła się praca nad odbudową. Warszawa powstała z gruzów, podobnie jak reszta Polski.