Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wygłoszono mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku 18 stycznia

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Trwający ponad trzy lata proces członków redakcji pisma “Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski zbliża się do końca. Podczas ostatniej rozprawy, odbywającej się 4 stycznia przed sądem w Dąbrowie Górniczej, wygłoszone zostały mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku sąd zapowiedział na 18 stycznia.

Foto: facebook: https://www.facebook.com/bartosz.bieszczad.96/posts/10216515710899148

Z relacji jednego towarzyszy dowiadujemy się o pewnym kuriozum fragmentu mowy oskarżycielskiej:

W końcowej mowie oskarżycielskiej prokurator Jagoda (nomen omen!) stwierdził, że nie ma co doszukiwać się naukowych znaczeń terminu „ustrój totalitarny”, że wystarczy przejść się po ulicy i popytać ludzi którzy to przywódcy i które kraje są według nich „totalitarne” (sic!). Uznał, że nie ma również sensu wskazywać konkretnych publikacji, które „ustrój totalitarny” miałyby propagować (sic!). Marcin Adam, w mowie obronnej zapytał prokuratora, od kiedy to źródłem prawa jest „opinia uliczna” i jakie to sondaże uliczne przeprowadził. Za potoczne rozumienie pojęć odpowiada aparat państwowej propagandy, więc będziemy mieli do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdzie winnych będzie wskazywało państwo poprzez telewizję i jej szczucie.

Na proces członków KPP przybył Stavros Tassos, deputowany Komunistycznej Partii Grecji – KKE oraz Przewodniczący Greckiego Komitetu na rzecz Międzynarodowego Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE. Wydał on oświadczenie solidaryzujące się z prześladowanymi towarzyszami. Podczas pobytu w Dąbrowie Górniczej zwrócił uwagę miedzy innymi na znajdujące się w centrum miasta Pałac Kultury Zagłębia oraz Pomnik Czerwonych Sztandarów.

5 stycznia wspólnie z członkami KPP zwiedził Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie i złożył kwiaty przed pomnikiem poległych. Tassos podkreślił, że dzięki wizycie w Polsce wie w jak trudnych warunkach muszą działać członkowie KPP. Stwierdził też, iż „ta determinacja do walki wraz z rosnącą międzynarodową solidarnością na rzecz demokratycznych praw i swobody wyrażania opinii z pewnością wzmocni naszą wspólną sprawę budowy sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa”.

4 stycznia o represjach politycznych w Polsce dyskutowano również w Grenay, w północnej Francji. Spotkanie solidarnościowe z KPP zorganizowali działacze lokalnych struktur Francuskiej Partii Komunistycznej, Bieguna Odbudowy Komunistycznej we Francji oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Edwarda Gierka. W spotkaniu wziął udział burmistrz Grenay.

red.