Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W 70. rocznicę Kongresu Zjednoczeniowego apel o jedność

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


15 grudnia mija 70. lat od zjednoczenia  1948 r., w auli Politechniki Warszawskiej na skutek połączenia PPR i PPS jednogłośnie powołano do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, aby wspólnymi siłami, razem, odbudowywać kraj ze zniszczeń wojennych i tworzyć kraj sprawiedliwości społecznej.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza powstała na zjeździe zjednoczeniowym Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w dniach 15–21 grudnia 1948. W tych dniach odbył się tzw. Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Proces połączenia obu partii zakończył się w kwietniu 1949. PZPR uważała się za spadkobierczynię tradycji Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Komunistycznej Partii Polski.

Jeden z naszych towarzyszy, Henryk Mikietyn, przygotował nagranie, które publikujemy.

 

red.