Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Referat KPP na XX Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Delegat Komunistycznej Partii Polski przedstawił referat na XX Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych, które odbyło się pod koniec listopada w Atenach w temacie „Współczesna klasa robotnicza i jej sojusz. Zadania jej awangardy politycznej – partii komunistycznych i robotniczych – w walce przeciwko wyzyskowi i wojnom imperialistycznym, o prawa robotników i narodów, o pokój, o socjalizm.”


Sytuacja klasy robotniczej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla partii komunistycznych i robotniczych. Podstawowa zasada kapitalizmu jako systemu wyzysku klasy robotniczej w ogóle się nie zmieniła. Wciąż opiera się ona na koncentracji kapitału i podziału na tych, którzy są właścicielami środków produkcji i na wyzyskiwanych. System kapitalistyczny zastosował różne środki, aby zróżnicować i podzielić lud pracujący. Outsourcing, agencje pracy tymczasowej i inne zmiany prowadzące do bardziej elastycznej formy zatrudnienia pogorszyły sytuację społeczną. W fabrykach pracownicy są zwykle zatrudnieni w różnych firmach i na podstawie różnych umów.

Ta tendencja jest wyraźna w krajach takich jak Polska. W latach 2002-2015 podwoiła się liczba niestałych pracowników. Najszybszy wzrost zatrudnienia wynikał z umów na czas określony. Mimo że w 2017 roku liczba pracowników zatrudnionych na czas określony spadła o 3%, to nadal jest wysoka. Ponad 770 tysięcy osób jest zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. W 2017 r. w Polsce działało ponad 8300 agencji pracy tymczasowej, a około 2,8 mln osób zostało zmuszonych do samozatrudnienia. Zgodnie z prawem nie są traktowani jak robotnicy, ale są całkowicie zależni od kapitalistów.

Pracownicy czasowi i osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają mniejsze prawa, na przykład dotyczące czasu pracy. 8-godzinny dzień pracy w wielu gałęziach istnieje tylko w teorii. Polska znajduje się już wśród krajów europejskich o najdłuższym czasie pracy, co kapitaliści wyjaśniają, że to z powodu braku wydajności pracy. Również warunki płatności były bardziej elastyczne. Wiele umów pozwala ominąć przepisy dotyczące płacy minimalnej.

Podziałom klasy robotniczej i likwidacji masowego zatrudnienia na stabilnych kontraktach towarzyszy kapitalistyczna propaganda tzw. Klasy średniej. Wiele osób jest przekonanych, że powinni dążyć do tego, aby stać się jego częścią. Według danych z zeszłego roku około 70 procent populacji postrzega się jako członkowie klasy średniej. Jest to jednak bardzo dalekie od prawdy. Drugim aspektem jest intensywne korzystanie z pożyczek, w tym z hipoteki. Zwiększa to kontrolę nad klasą robotniczą, która dąży do bycia klasą średnią i staje się finansowo zależna od banków.W rezultacie pracownicy są mniej skłonni do ryzykowania swojej pracy i akceptują rosnące środki oszczędnościowe.

Eksploatacji robotników towarzyszy zawsze imperializm i propaganda militarystyczna. Kapitalizm promuje gwałtowne zachowania w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Rosnąca siła klasy kapitalistycznej wymaga nowego rynku i dostępu do kurczących się zasobów, wysyłając wojska w ramach agresji na obce państwo. Rozszerzenie paktu NATO i jego tzw. flanki wschodniej na wschód służy umocnieniu potęgi międzynarodowych monopoli. Zgodnie z żądaniami NATO Polska gwarantuje 2% PKB dla wojska i istnieją plany zwiększenia tej kwoty do 3%. Jednocześnie obserwujemy tendencję do cięcia funduszy na opiekę zdrowotną lub edukację.

Lenin powiedział, że państwo staje się państwem policyjnym, gdy policjant zarabia więcej niż nauczyciel. Zgodnie z tym stwierdzeniem Polska i inne kraje stają się państwami militarnymi, ponieważ żołnierze zarabiają więcej niż nauczyciele. Daje ogromne zyski dużym wielonarodowym firmom zbrojeniowym. Militaryzacja Europy i nowy wyścig zbrojeń to biznes, który prowadzi do międzynarodowych napięć i wojen.

Te napięcia i kryzys gospodarczy powodują rozprzestrzenianie się nacjonalizmu i ksenofobii. Spowodowało to również zmianę prawa wewnętrznego, aby nadać państwom kapitalistycznym więcej władzy, by uciskać lud. W Polsce wprowadzono nadzwyczajne środki dla służb antyterrorystycznych. Pozwalają one władzom m.in. na wykorzystywanie wojska w działaniach policyjnych. Populistyczne tendencje w polskiej polityce wyraźnie rosną. Polskie władze otwarcie demonstrowały wraz z nacjonalistami w dniu niepodległości.

Towarzysze,

Rola partii komunistycznej polega na pokonywaniu propagandy burżuazyjnej i zachowaniu jej zasad ideologicznych. Komuniści są jedyną siłą polityczną konsekwentnie stosującą politykę klasową. Kapitaliści używają środków prawnych, aby zniszczyć alternatywę polityczną wiedząc, że w czasach kryzysu ludzie mogą zwrócić się ku komunizmowi i zdobyć świadomość klasową. W Polsce rząd próbuje zlikwidować Komunistyczną Partię Polski. Przez prawie 3 lata członkowie redakcji gazety partyjnej „Brzask” spotykają się z prześladowaniami pod pretekstem „promowania systemu totalitarnego”. Doceniamy wsparcie od naszych towarzyszy z całego świata. Komunistyczna Partia Polski nie zostanie zastraszona przez kapitalistów i reakcjonistów!