Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji "Znaki Pamięci - 2018"

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski jako współorganizator akcji „Znaki Pamięci – 2018” przyłącza się do apelu.

Zapraszamy do udziału w III Edycji Ogólnopolskiej Akcji poszukiwań historycznych miejsc, pomników i grobów postaci zasłużonych dla miast, regionów i środowisk – ocalając je od zapomnienia.

Porządkujmy miejsca pamięci, zapalajmy symboliczne znicze, oddając szacunek utrwalonym przez poprzednie pokolenia miejscom dziejowych, historycznych wydarzeń.

Zapalajmy symboliczne znicze w miejscach, gdzie jeszcze niedawno stały pomniki, obeliski i tablice pamiątkowe. Dla wielu osób to część historii, która powinna zostać na swoim miejscu, jako symbol przeszłości i upamiętnienie ludzi oraz wydarzeń.

Nie pozwólmy o nich zapomnieć! Nie pozwólmy zniszczyć wspomnień!

Włączajmy się i zachęcajmy innych do organizowanych kwest, mających chronić zabytkowe groby i pomniki od zniszczenia, likwidacji i zapomnienia.

Upamiętniajmy symbolicznie nazwy zmienionych ulic, placów czy zlikwidowanych pomników. Prosimy o nadsyłanie zdjęć miejsc pamięci narodowej; miejsc, gdzie jeszcze niedawno stały pomniki przypominające o przeszłości, o ludziach i ich losach.

Wprowadzajmy na forach internetowych zdjęcia i opisy miejsc Pamięci Pokoleniowej, dokumentujmy to wszystko, co znika z naszego krajobrazu, a winno pozostawać w naszej pamięci i trafić do przyszłych pokoleń.

Dołącz do nas!

Fotorelacje z prowadzonej akcji prześlij na adresy e-mail: gadaczek@op.pl, z.imielski@wp.pl, mariangrocholski@interia.pl, rybak.73@interia.pl, Kszwej@wp.pl

PS: Może uda się Wam odwiedzić miejsca, gdzie były pomniki i obeliski a zostały zburzone (może są zdjęcia jak wyglądały), umieścić w przekazach elektronicznych i przesłać na powyższe maile. Prosimy o zdjęcia miejsc po zniszczonych pomnikach. Proponujemy umieszczać w tych miejscach zdjęcia zdewastowanych obiektów i znicze pod nimi.

Organizatorzy, Dąbrowa Górnicza, listopad 2018