Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Coraz bliżej wprowadzenia zakazu sierpa i młota

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Międzyresortowy zespół ds. rozwiązań prawnych pracuje nad penalizacją sierpa i młota oraz innych symboli komunistycznych – jak donoszą prorządowe i prawicowe media. 

Pod koniec sierpnia prawica przystąpiła do kolejnej ofensywy przeciwko polskim komunistom.

Grupa robocza zaproponowała przepisy zakładające karanie za „rozpowszechnianie symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej” w związku z tym, że w 2011 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił część przepisów z Kodeksu karnego, mówiących o „nośnikach symboliki totalitarnej”.

„Jedną ze zmian, zaproponowanych przez Grupę Roboczą, która została przyjęta przez Zespół, jest zmiana w zakresie art. 256 § 2 k.k. Zakłada ona, że kryminalizowane będzie także zbywanie oraz oferowanie druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierającego treści faszystowskie lub inne totalitarne oraz służące nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość” – zapowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

„Zespół antytotalitarny”, w skład którego wchodzi wymieniona grupa robocza, został powołany w lutym i składa się z przedstawiciele m.in. MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prawicowe stowarzyszenie pn. „Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych” złożyło w sierpniu wniosek (a w zasadzie to apel) do prokuratora generalnego o zbadanie konstytucyjności legalności Komunistycznej Partii Polski.

Bardzo prawdopodobne jest, że PiS wprowadzi zakaz używania i rozpowszechniania sierpa i młota, a pisowski TK pod wodzą Przyłębskiej wyda polityczny werdykt o niekonstytucyjności KPP.

Źródło: 1917.net, Sierp i młot ścigane, PiS chce karać za sierp i młot, Sprawa legalności KPP.

red.