Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W rocznicę niemieckiej agresji na Polskę

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Dziś, 1 września, w rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, przypominamy, że faszyzm był produktem kapitalizmu, wykreowanym z obawy burżuazji przez rewolucją społeczną. Jeden z głównych elementów faszyzmu stanowił antykomunizm.

To komuniści byli pierwszymi, którzy stawili czoła reżimom Mussoliniego oraz Hitlera. Organizowali strajki, walczyli z faszystowskimi bojówkami na ulicach, a także stanęli z bronią w ręku podczas wojny domowej w Hiszpanii.

Sprawdziło się ostrzeżenie polskich antyfaszystów, walczących w latach 1936-1939 w Hiszpanii, walczących w Hiszpanii – „Jeśli padnie Madryt, padnie też i Warszawa”. Dąbrowszczacy mieli rację. Madryt padł w kwietniu, a Warszawa we wrześniu 1939 roku.

Przed wybuchem wojny światowej, gdy komuniści ostrzegali przed skutkami przejęcia władzy przez faszystów i prowadzili z nimi walkę, prawica w imię antykomunizmu wchodziła w sojusze z Mussolinim, Franco czy Hitlerem. Rząd II RP do końca swego panowania więził i represjonował komunistów, a dąbrowszczaków w 1938 roku pozbawił polskiego obywatelstwa.

Wkrótce potem sam stał się ofiarą ataku III Rzeszy.

Doświadczenia zdobyte w czasie wojny domowej w Hiszpanii Niemcy wykorzystali w agresji na Polskę. 1 września Wieluń podzielił los Guerniki, zrównany z ziemią przez terrorystyczne bombardowanie.

Jako komuniści także dziś powtarzamy:

Nigdy więcej faszyzmu! Nigdy więcej wojny! No pasaran!

red.