Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wspólny apel w sprawie wyborów w Turcji

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


My, niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze, całkowicie potępiamy, fait accompli, decyzję rządu tureckiego o uniemożliwieniu Komunistycznej Partii Turcji udziału w wyborach parlamentarnych 24 czerwca jako jednej z partii kandydackich. 

Wzywamy wszystkich obywateli Turcji do niegłosowania między tym czy innym aktorem porządku kapitalistycznego. Zachęcamy wszystkich obywateli do głosowania na niezależnych kandydatów platformy „TEN PORZĄDEK SPOŁECZNY MUSI SIĘ ZMIENIĆ” („THIS SOCIAL ORDER MUST CHANGE”) i wzniesienia flagi socjalizmu w czasie wyborów i po wyborach. Nie pozwólcie burżuazji trzymać waszej przyszłości w jej rękach!

Wyrażamy nasze braterskie poparcie i solidaryzujemy się z wszystkimi niezależnymi kandydatami, którzy biorą udział w tych wyborach w ramach platformy TSOMC (THIS SOCIAL ORDER MUST CHANGE). Ta lista wyborcza wzięła na siebie odpowiedzialność, by służyć narodowi tureckiemu jako źródło nadziei i głosu dla tureckiej klasy robotniczej.

Solidnet, 22.05.2018

Partie, które dotychczas wsparły apel:

 • Algerian Party for Democracy and Socialism (PADS)
 • Communist Party of Brazil
 • Communist Party of Britain
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers’ Party
 • Communist Party of India
 • Communist Party of India (Marxist)
 • TUDEH Party of Iran
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party (Italy)
 • Jordanian Communist Party
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Lebanese Communist Party
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Mexico
 • Communist Party of Poland
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian Peoples Party
 • Philippine Communist Party [PKP-1930]
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of Russian Federation
 • South African Communist Party
 • Communist Party of Spain
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sweden
 • Syrian Communist Party
 • Communist Party of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela

link do wersji angielskiej

red.