Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

List Przewodniczącego KPFR Ziuganowa: Wolność dla Olega Khorzhana!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


6 czerwca 2018 r. władze Nadniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej aresztowały sekretarza Rady Centralnej UCP-CPSU, przywódcę komunistów nadniestrzańskich Olega Khorzhana. Jeszcze przed jego aresztowaniem wielu naszych towarzyszy zostało już aresztowanych.

Postawiono tow. Olegowi, przewodniczącemu Komitetu Centralnego Partii Nadniestrzańskiej i zastępcy przewodniczącego w MTR, absurdalne oskarżenia o rzekome atakowanie funkcjonariuszy organów ścigania. To jest typowe działanie władz, które próbują zastraszyć wszystkich niezależnie myślących obywateli, a także chcą łagodzić rosnący gniew społeczny w kraju. Oleg Khorzhan jest znany jako odważny i bezkompromisowy bojownik o praworządność.

Nadniestrzański reżim polityczny, udający demokrację, dokonuje haniebnego prześladowania polityków na korzyść oligarchii, a zwłaszcza ukarania Khorzhana. Atakując komunistów, reżim podąża drogą nazistów, „Leśnych Braci” i banderowców.

W zeszłym roku na całym świecie obchodzono stulecie Wielkiego Października. Aż 132 delegacje przybyły do Rosji. Podjęto wspólnie decyzję o walce z wielbicielami Stepana Bandery i wszystkimi formacjami neonazistowskimi w sposób energiczny i kolektywny. Niestety, administracja Nadniestrza stosuje triki, aby przywrócić do czci tych, których idee i działania zostały dawno temu przez wszystkich na świecie potępione.

Związek partii komunistycznych i siły narodowo-patriotyczne z oburzeniem dostrzegają rosnącą presję na na podobnie myślących ludzi, którzy nie zgadzają się na rosnące w siłę bojówki nacjonalistyczne. My, komuniści stoimy zawsze na czele obrońców wolności i i niezależności młodego państwa nadniestrzańskiego. Wielu naszych towarzyszy i przyjaciół poświęciło swoje życie dla pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecznej i demokracji na ziemiach nadniestrzańskich.

Protestujemy przeciwko prowokacjom politycznym i deklarujemy solidarność z nadniestrzańskimi towarzyszami. Żądamy natychmiastowego uwolnienia Olega Khorzhana i wszystkich bezprawnie uwięzionych!

Wzywamy wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków z różnych krajów na świecie do wyrażenia sprzeciwu wobec tej arbitralności władz nadniestrzańskich. Uważamy, że Rada Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji powinny jasno wypowiedzieć się, że takie działania są niedopuszczalne.

Otwarcie głosimy, że prezydent MTR VN Krasnosel’skij i przewodniczący Rady Najwyższej Republiki AS Scherba ponoszą osobistą odpowiedzialność za życie i zdrowie więźniów politycznych. Podejmiemy wszelkie środki, aby uwolnić naszych towarzyszy i powstrzymać despotyzm. W tym celu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki ochrony prawnej, a także szerokie poparcie postępowych sił Europy.

Żądamy zaprzestania brutalnego naruszania praw człowieka!

Wolność dla Olega Khorzhana!

Ręce precz od Komunistycznej Partii Naddniestrza!

Giennadij Ziuganow, Przewodniczący UCP – Rada CPSU, CPRF Central С, Moskwa 19.06.2018

tłumaczenie, red.