Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP potępia atak armii Izraela na Palestynę

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


My towarzysze i towarzyszki z Komunistycznej Partii Polski potępiamy masakrę Palestyńczyków w Strefie Gazy, za którą odpowiedzialność moralną i karną ponosi Izrael i jego wojska okupacyjne i wzywamy społeczność międzynarodową oraz rząd Polski (jako członka Rady Bezpieczeństwa) do powołania komisji śledczej w sprawie zbrodni ludobójstwa na narodzie palestyńskim. Ze smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o śmierci wolontariuszki Czerwonego Półksiężyca Razan al-Najjar, która w jednym z wywiadów przekazała swoje przesłanie do świata: „Bez broni możemy zrobić wszystko” („Without weapons we can do anything”).

red.

Stanowisko partii komunistycznych i robotniczych na świecie w sprawie krwawego ataku Izraela na Palestynę

Partie komunistyczne i robotnicze zdecydowanie potępiają atak armii Izraela na terytorium palestyńskim, w Strefie Gazy, który zakończył się krwawą rzezią. Żołnierze izraelscy z zimną krwią zamordowali nieuzbrojonych demonstrantów, mężczyzn, kobiety i dzieci.

Prowokująca decyzja administracji Trumpa o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i uznania de facto tego miasta, jako stolicy Izraela, nawet wbrew ogólnemu oburzeniu opinii międzynarodowej, zniosło granice dla agresywności Izraela, który kontynuuje nielegalną okupację Palestyny i masakrę Palestyńczyków.

Rządy krajów, które odcinają się od tych wydarzeń „to nie nasza sprawa”, które identyfikują ofiary ze sprawcami, ponoszą współodpowiedzialność; np. takie stanowisko UE, które wzywa ludność palestyńską do tego, aby „wszystkie strony wykazały się powściągliwością” w czasie kiedy morduje się Palestyńczyków, i które wzywa Palestynę do poprawienia stosunków z Izraelem, jest nie do przyjęcia.

Partie komunistyczne i robotnicze wyrażają solidarność i poparcie dla Palestyńczyków oraz ich walki na rzecz własnego, niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Kontynuujemy naszą walkę i wzywamy wszystkie narody do wzmożonych demonstracji pokojowych przeciwko morderczej interwencji wojskowej Izraela na terytoriach palestyńskich i do wywierania nacisków społecznych aby rząd amerykański cofnął swoją decyzję o przeniesieniu swojej ambasady do Jerozolimy.

16 maja 2018 r. (link do wersji angielskiej)

Sygnatariusze stanowiska:

 • Communist Party of Albania
 • PADS
 • Communist Party of Australia
 • Party of Labour of Austria
 • DPT Bahrain
 • Communist Party of Bangladesh
 • Communist Party of Wallonia-Brussels (Belgium)
 • Brazilian Communist Party
 • Communist Party of Britain
 • New Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers Party of Croatia
 • AKEL
 • Communist Party of Bohemia & Moravia
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Esthonia
 • Communist Party of Finland
 • Unified Communist Party of Georgia
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Tudeh Party of Iran
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party (Italy)
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Socialist Party of Latvia
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Malta
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian People’s Party
 • Paraguayan Communist Party
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Philippine Communist Party [PKP 1930]
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of the Russian Federation
 • Union of Communist Parties  – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of the Soviet Union
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • Party Communists of Serbia
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sri Lanka
 • Communist Party of Swaziland
 • Communist Party of Sweden
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Union of Communists of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela
 • Communist Party USA
 • Union of Communists in Bulgaria
 • Communist Workers’ Party (Finland)
 • Communist Revolutionary Party of France
 • Revolutionary Party COMMUNISTES, France
 • Socialist People’s Front (m)
 • Communist Party of Puerto Rico
 • JVP Sri Lanka
 • Galizan Peoples Union