Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W rocznicę śmierci dziennikarki

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Mija rok od śmierci Magdaleny Ostrowskiej, działaczki społecznej i politycznej oraz dziennikarki, która zmarła 19 czerwca 2017 r. w wieku 39 lat. W rocznicę śmierci odwiedziliśmy Jej grób w Nowym Dworze Mazowieckim.

Magdalena Ostrowska była autorką licznych tekstów publicystycznych i historycznych. Pisała dla “Trybuny”. Wcześniej artykuły publikowała także w pismach takich jak „Trybuna Robotnicza”, „Rewolucja”, „Lewą Nogą” oraz portalu internetowym lewica.pl.

W swojej publicystyce zwracała uwagę między innymi na prześladowania komunistów w Polsce oraz zagrożenia płynące z antykomunistycznej propagandy. Wśród jej ostatnich tekstów były artykuły dotyczące procesu sądowego członków redakcji „Brzasku”.

Przez wiele lat wspierała ruch związkowy. Była jedną z inicjatorek utworzenia Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, współpracowała z Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80. Angażowała się także w działalność antywojenną.

Cześć jej pamięci!
Redakcja „Brzasku”