Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Nie dajmy się zastraszyć pisowskim mediom!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas” z dnia 07.06.2018 autorzy dopuścili się politycznie motywowanej manipulacji. Wykorzystując paranoiczne oskarżenia o bycie „rosyjską agenturą wpływu” wysunęli zarzuty pod adresem Komunistycznej Partii Polski. 

W materiale wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek KPP, w tym przewodniczącego Krajowego Komitetu Wykonawczego, zmieszano z innymi, wyrywając z kontekstu i stwarzając wrażenie jakoby KPP miała związki z rosyjskimi czy jakimikolwiek innymi władzami.

„Magazyn Śledczy” to program wykorzystywany do celów politycznych przez obecną PiSowską, autorytarną władzę. Materiał z dnia 7 czerwca jest elementem antykomunistycznej kampanii, mającej tworzyć przyzwolenie na prześladowania polityczne.

KPP jest legalnie działającą partią polityczną kierującą się ideami marksizmu i wykorzystującą symbole ruchu robotniczego. Atak na komunistów jest dowodem na to, że władza boi się sił antykapitalistycznych oraz szykuje do likwidacji demokratycznych swobód takich jak wolność wypowiedzi oraz zrzeszania się.

NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZYĆ PISOWSKIM MEDIOM!

red.