Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

1 maja - zjednoczeni w nieustannej walce o lepszy świat

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


1 maja – od 132 lat kontynuujemy walkę przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi, wojnie, bezrobociu i nędzy.

Oddajemy cześć walkom klasowym oraz bohaterom naszej klasy starając się być ich wartościowymi i zdolnymi następcami.

Święto Ludzi Pracy to dzień, w którym możemy ocenić nasze siły, organizację, bojowość oraz ideologiczno-polityczną gotowość do spełnienia wielkich wymogów współczesnej walki klas.

1 maja to nie tylko dzień pamięci dla całej klasy pracującej.

To jest szczególnie dzień odpowiedzialności za to jak każdy robotnik może uczestniczyć w walce klas, organizować się w każdym miejscu pracy, w każdej branży.

Obecnie konkurencja między głównymi centrami imperialistycznymi, ich burżuazją oraz sojuszami, zaostrza się.

Całe regiony są trawione przez pożary wynikające z imperialistycznych interwencji – od Syrii bombardowanej ponownie przez USA, Francję i Wielką Brytanię ze wsparciem UE oraz NATO, po cały Bliski Wschód, Europę Wschodnią, Ukrainę, Bałkany, rejon Morza Czarnego czy Afrykę Północną. NATO, UE oraz rządy państw członkowskich sieją śmierć i zniszczenie, nakłaniają ludzi do walki ze sobą na rzecz interesów monopoli.

Grupy biznesowe, państwa oraz ich rządy biorą udział w intensywnej konkurencji o kontrolę nad zasobami naturalnymi i rynkami. Jednak wszystkie prowadzą wspólną politykę przeciwko klasie pracującej, polegającą na maksymalnej redukcji kosztów pracy poprzez promowanie antypracowniczych reform, zwiększanie zakresu elastycznej i bezpłatnej pracy, intensywny terror przedsiębiorców i uderzanie w największą zdobycz pracowników – prawo do strajku.

132 lata po wysunięciu postulatu ośmiogodzinnego dnia pracy, istnieje ogromna szansa jeszcze krótszego dnia pracy, móc aby rozwijać się, przy jednoczesnym znaczącym wzroście płac i emerytur, przy zachowaniu pełni zabezpieczeń społecznych, wolnego czasu na kulturę, edukację, udział w działaniach społecznych, przy wzroście standardów życiowych i intelektualnych społeczeństwa, darmowej oraz zaawansowanej opiece zdrowotnej oraz edukacji dla wszystkich, mieszkaniach dla wszystkich, pracy nad prawami dla wszystkich. Klasa pracująca produkuje bogactwo, które do niej należy i o które walczy.

Wznosimy wysoko sztandar klasy pracującej. Walczymy z imperialistyczną wojną aby wyplenić jej przyczyny. Wspólnie z pracownikami wszystkich krajów, o świat bez wyzysku, wojny, uchodźców.

Klasa pracująca ma swoją własną broń: jedność klasową i solidarność klasową, które wykorzystuje w nowej, zażartej walce z wyzyskiwaczami oraz ich politycznymi pomocnikami, aż do obalenia ich władzy.

W trakcie długiej historii, klasa pracująca osiągnęła zdobycie władzy poprzez poświęcenia i krew. Pokazała, że klasa pracująca może wygrać gdy jest zorganizowana, gdy ma plan oraz jest zdeterminowana do walki z kapitalistycznym wyzyskiem oraz starcia z grupami biznesowymi i ich partiami. Aby klasa pracująca wypełniła obowiązki konieczny jest wstępny warunek istnienia silnych partii komunistycznych.

Przesyłamy najszczersze, bojowe pozdrowienia dla demonstracji pierwszomajowych w Europie i na całym świecie.

Poświęcamy się będąc w pierwszym szeregu bojowej organizacji walki klas o prawo każdego ludu do wyboru własnej drogi rozwoju, w tym wystąpienia z zależności od UE i NATO, wzmacniając walkę o socjalizm, wyzwolenie społeczeństwa od wyzysku człowieka przez człowieka.

Poświęcenie pracowników świata, robotników z Chicago, pracownic Nowego Jorku, rosyjskiego proletariatu, nie poszły na marne. Przeciwnie, są latarnią na drodze, którą dziś musimy podążać do ostatecznego zwycięstwa.

NIECH ŻYJE ROBOTNICZY 1 MAJA!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna

***

Członkowie i sympatycy KPP jak co roku uczestniczyli w demonstracji pierwszomajowej w Warszawie. W demonstracji wzięło udział około czterystu osób m.in. z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Kampanii Historia Czerwona, Czerwonego Frontu, Alternatywy Socjalistycznej, Pracowniczej Demokracji.

Tematami przewodnimi tegorocznego protestu był między innymi sprzeciw wobec reprywatyzacji budynków mieszkalnych oraz polityki historycznej władz.

Podczas przemówień nawiązywano do prześladowań komunistów. Jeden z mówców wspomniał o tym, że nie może być zgody na procesy polityczne wytaczane za artykuły prasowe mówiące np. o konieczności rewolucji społecznej.

Po wiecu przy pomniku partyzanta uczestnicy demonstracji przeszli ulicami miasta pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu demonstracji jej uczestnicy grupowo przeszli pod Sejm aby wyrazić wsparcie dla protestujących tam opiekunów osób niepełnosprawnych.

red.

***

Na obchodach pierwszomajowych w Brzeszczu, zorganizowanych przez działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał również przewodniczący KKW tow. Krzysztof Szwej. W swoim wystąpieniu przed Ośrodkiem Kultury mówił o polskiej drodze do komunizmu.

Źródło: Bogusław Kwiecień, Dziennik Zachodni, 03-05-2018

red.