Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Walka o gdańską ulicę Dąbrowszczaków trwa!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje zastępcze Wojewody Pomorskiego dotyczące zmiany nazw 7 ulic – Dąbrowszczaków, Józefa Wassowskiego, Leona Kruczkowskiego, Mariana Buczka, Stanisława Sołdka, Wincentego Pstrowskiego i Franciszka Zubrzyckiego. 29 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, zgodnie z którym działanie wojewody było sprzeczne z artykułem 165 konstytucji RP przyznającym autonomię samorządom lokalnym.

Wkrótce po ogłoszeniu orzeczenia zdjęte zostały tabliczki z narzuconymi przez wojewodę nazwami ulic. Patronat ulicy stracił między innymi były prezydent Lech Kaczyński, który miał zastąpić Dąbrowszczaków. Polscy ochotnicy walczący w Hiszpanii z faszyzmem nadal będą mieć swoją ulicę w Gdańsku.

Wcześniej decyzję Wojewody uchylono też w Poznaniu. Tamtejszy Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację samorządowcom, którzy zaskarżyli dekomunizację ulicy 23 lutego, upamiętniającą datę wyzwolenia miasta w 1945 roku.

Orzeczenia sądów w Gdańsku i Poznaniu mają też znaczenie w związku z sytuacją w innych miastach, w których samorządy również zaskarżyły decyzje zastępcze wydawane przez wojewodów. Na powrót dotychczasowych patronów czeka między innymi 49 ulic w Warszawie.

red.