Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Pisowska delegalizacja KPP wkrótce. Następni są Razem, a za nimi kolejni, aż zostanie tylko PiS

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Poszukiwanie „zwolenników totalitaryzmu” może uderzyć w każdego, kto dla obecnej władzy jest niewygodny. Od dawna przewidywaliśmy, że rządzący nie poprzestaną na dążeniu do likwidacji KPP. Następna w kolejce do delegalizacji stanęła partia Razem. Jej liderzy sądzili, że oportunizm i odcinanie się od komunizmu, uchroni ich przed represjami. Grozili pozwami sądowymi za określanie tej partii mianem komunistycznej, a nawet przyłączyli się do antykomunistycznej nagonki.

Dziś po raz kolejny potwierdza się fakt, że antykomunizm zawsze prowadzi do represji oraz likwidowania swobód demokratycznych.

Pomimo tego kontynuujemy naszą działalność. Idea walki klasowej i komunizmu jest bowiem dla rządzących kapitalistów groźniejsza niż jakakolwiek drobnomieszczańska opozycja.

Prokuratura krajowa rozpoczęła właśnie dochodzenie przeciwko Partii Razem czy ta partia polityczna nie propaguje czasem komunizmu. O prześwietleniu tej organizacji powiadomił zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand w piśmie do posła Roberta Warwasa z PiS, który pytał się, jakie partie są sprawdzane. Okazało się, że na razie prokuratura prześwietla dwie partie: Razem i KPP. Przy okazji wszczęcia dochodzenia przeciwko Razem dowiadujemy się, że służby Ziobry znalazły już dowody, by zdelegalizować KPP.

Zastępca prokuratora generalnego stwierdził:

Nadmieniam, że w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. pochodzącym od Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Młoda Prawica, organizacje te domagały się ponadto podjęcia działań w celu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności celów i działalności partii politycznej Partia Razem. W tym zakresie prowadzone są obecnie czynności w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej.

Dodatkowo w tym samym piśmie stwierdził, że droga do delegalizacji KPP jest otwarta. Prześwietlanie Komunistycznej Partii Polski trwa od 25 listopada 2016 r.

Ujawnione dotychczas okoliczności sprawy zdają się dawać asumpt ewentualności skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jednak ostateczna decyzja w tym przedmiocie jeszcze nie zapadła.

Źródło: Jacek Gądek, „Prokuratura sprawdza, czy Partia Razem propaguje komunizm i czy ją zdelegalizować. 'Absurd’.”, [w:] Gazeta.pl, 09.03.2018 11:45, dostęp dnia 09.03.2018 17:58.

Źródło: PN, „Prokuratura sprawdza czy socjaldemokraci to komuniści. Na celowniku również KPP”, [w:] Strajk.eu, 09.03.2018, dostęp dnia 11.03.2018 16:34

Polskie prawo nie przewiduje żadnych sankcji i kar za propagowanie komunizmu, posiadanie symboli komunistycznych i zrzeszania się w organizacje komunistyczne, co podkreśla w swoim artykule Krzysztof Pacewicz z OKOPRESS.

red.