Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Życzenia na Dzień Kobiet

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Wszystkim Towarzyszkom składamy najlepsze życzenia!

Życzymy pomyślności  i wytrwałości w walce z seksualizacją, w walce o równe zarobki i równe szanse awansu zawodowego!

Wasza walka z przemocą niestrudzenie trwa! Jesteśmy z Wami!