Życzenia na Dzień Kobiet

Wszystkim Towarzyszkom składamy najlepsze życzenia!

Życzymy pomyślności  i wytrwałości w walce z seksualizacją, w walce o równe zarobki i równe szanse awansu zawodowego!

Wasza walka z przemocą niestrudzenie trwa! Jesteśmy z Wami!