Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

24.08.2017: Potępienie antykomunistycznej fiesty zorganizowanej przez estońską prezydencję w UE

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Partie komunistyczne i robotnicze odrzucają antykomunistyczny festiwal organizowany przy okazji estońskiej prezydencji w Unii Europejskiej, w ramach tak zwanego „Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych”, który UE starała się w ostatnich latach ustanowić 23 sierpnia.

Antykomunistyczne spotkanie ma na celu znieważanie socjalizmu oraz jego osiągnięć dla robotników, fałszowanie historii, a także ahistorycznie zrównywanie komunizmu z faszystowską bestią i jej zbrodniami. Tak prowokacyjne zrównywanie komunizmu z faszyzmem oznacza wybielanie tego drugiego oraz kapitalistycznego wyzysku wyrastającego z jego łona. Dlatego, gdy w wielu krajach UE prześladowane i delegalizowane są partie komunistyczne, honory oddawane są postaciom kolaborującym z nazistami i ich politycznym spadkobiercom.

Pracownicy mogą z tej eskalacji antykomunistycznych działań wyciągnąć wnioski, że zbiega się ona z intensyfikacją antyspołecznych przemian, ograniczaniem praw pracowników i społeczeństw oraz rozpętywaniem nowych wojen imperialistycznych.

Prawda wyjdzie na jaw. 100 lat po Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, wyższość systemu socjalistycznego nie może zostać ukryta bez względu na to ile błota się na niego rzuci. Ludy przez swoją walkę znajdą drogę do społeczeństwa, w którym bogactwo należy do tych, którzy je wypracowują, do socjalizmu i komunizmu.

1. Komunistyczna Partia Albanii
2. Algierska Partia na rzez Demokracji i Socjalizmu (PADS)
3. Komunistyczna Partia Australii
4. Partia Pracy Austrii
5. Komunistyczna Partia Bangladeszu
6. Białoruska Komunistyczna Partia Robotnicza – Sekcja KPZR
7. Brazylijska Partia Komunistyczna
8. Komunistyczna Partia Brytanii
9. Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
10. AKEL, Cypr
11. Komunistyczna Partia Czech i Moraw
12. Komunistyczna Partia Danii
13. Komunistyczna Partia Finlandii
14. Komunistyczna Robotnicza Partia na rzecz Pokoju i Socjalizmu (Finlandia)
15. Biegun Odrodzenia Komunistycznego we Francji
16. Rewolucyjna Partia Komunistyczna (Francja)
17. Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
18. Niemiecka Partia Komunistyczna
19. Komunistyczna Partia Grecji
20. Węgierska Komunistyczna Partia Robotnicza
21. Komunistyczna Partia Indii
22. Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
23. Partia Tudeh Iran
24. Komunistyczna Partia Irlandii
25. Robotnicza Partia Irlandii
26. Komunistyczna Partia Izraela
27. Komunistyczna Partia (Włochy)
28. Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
29. Socjalistyczna Partia Łotwy
30. Komunistyczna Partia Luksemburga
31. Komunistyczna Partia Malty
32. Komunistyczna Partia Meksyku
33. Ludowa Socjalistyczna Partia Meksyku
34. Nowa Komunistyczna Partia Holandii
35. Palestyńska Partia Komunistyczna
36. Paragwajska Partia Komunistyczna
37. Peruwiańska Partia Komunistyczna
38. Komunistyczna Partia Polski
39. Komunistyczna Partia Puerto Rico
40. Socjalistyczna Partia Rumunii
41. Rumuńska Komunistyczna Partia
42. Rumuńska Komunistyczna Partia XXI wieku
43. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
44. Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
45. Komunistyczna Partia Sri Lanki
46. Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
47. Komunistyczna Partia Szwecji
48. Syryjska Partia Komunistyczna
49. Komunistyczna Partia Turcji
50. Komunistyczna Partia Ukrainy
51. Związek Komunistów Ukrainy

Źródło: 24.08.2017 Brzask