Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

23.12.2017: Oświadczenie Socjalistycznego Frontu Ludowego w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Oświadczenie Socjalistycznego Frontu Ludowego (marksistowskiego)

dotyczące faszyzacji i prześladowań antykomunistycznych w Polsce

Ostatnio w Polsce widzimy niepokojące procesy: wraz ze znacznym wzrostem napięć międzynarodowych, szczególnie po rozpoczęciu zamieszek na Ukrainie, pojawia się nie tylko nigdy wcześniej nie widziana histeria militarystyczna, ale także propaganda agresywnego szowinizmu, a także polityczne prześladowania, skierowane przeciwko dysydentom, które są niezgodne z międzynarodowymi normami praw człowieka.

Co roku w Warszawie odbywają się parady tysięcy faszystów, w których już jawnie pojawiają się hasła sprzyjające aneksji ziem Lwowa i Wilna, a zatem widzimy narastającą falę szowinistycznego nacjonalizmu. Wszystko to, zamaskowane pod pretekstem rzekomego obcego zagrożenia z Rosji, jest wykorzystywane do podżegania międzynarodowych i międzypaństwowych niepokojów, do demonizacji i oczerniania antysystemowych postaci i organizacji opozycyjnych.

W parze z tym idzie kampania antykomunizmu typu jaskiniowego, który przejawia się poprzez cyniczne fałszowanie historii. Zabytki poświęcone Armii Czerwonej, a także antyfaszystowskim partyzantom są niszczone na podstawie tzw. ustawy o dekomunizacji. Co więcej, prowadzona jest sprawa karna przeciwko legalnie działającej Komunistycznej Partii Polski (KPP), której celem jest jej delegalizacja, zastraszenie jej członków i przywódców poprzez wyroki więzienia za promowanie ideologii komunistycznej.

Wszystko to jest zdecydowanie sprzeczne z zasadami Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Miejmy też na uwadze, że w innych krajach europejskich istnieją partie komunistyczne działające w granicach prawa; nawet w Parlamencie Europejskim są posłowie komunistyczni. Tymczasem w Polsce, podobnie jak na Litwie i w wielu innych krajach europejskich, funkcjonuje polityka drakońskiego antykomunizmu, która przypomina bardziej niemiecki faszyzm, a nie zasady wolności słowa i wypowiedzi, deklarowane przez Zachodnie demokracje.
W związku z tym my, socjaliści z Litwy, członkowie i zwolennicy SFL(m), wyrażamy naszą solidarność z działaczami KPP, którzy dzisiaj staną przed sądem, jednocześnie potępiając wzrost tendencji antydemokratycznych i profaszystowskich w Polsce. Apelujemy do rządu polskiego, żądając od niego cofnięcia inkwizycyjnej „Ustawy o dekomunizacji” i powstrzymania prześladowań polskich komunistów, a także innych dysydentów.

Komitet SFL(m)

Wilno, 27 listopada 2017 r.