Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

20.11.2017: apel przeciwko antykomunistycznym prześladowaniom wobec KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


31 marca 2016 roku czworo członków Komunistycznej Partii Polski zostało skazanych przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na 9 miesięcy ograniczenia wolności, prace społeczne oraz grzywny. Procedura prawna przeciwko KPP i jej członkom, która trwa przez 2 lata, zostanie wznowiona 27 listopada. Zarzuty dotyczą ”propagowania ideologii komunistycznej” na łamach pisma ”Brzask” oraz na stronie internetowej partii. Zarzuty te są zagrożone karą do 2 lat więzienia.

Jednocześnie trwa ofensywa przeciwko KPP prowadzona przez kapitalistów i partię rządzącą – Prawo i Sprawiedliwość, która dąży do delegalizacji KPP na podstawie tego iż ”Program KPP jest sprzeczny z konstytucją”.

Partie komunistyczne uczestniczące w Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych potępiają kryminalizację ideologii komunistycznej w Polsce. Potępiamy prześladowania wobec naszych polskich towarzyszy. Te prześladowania, a także inne prześladowania w krajach Unii Europejskiej, postępują jednocześnie z działaniami antyspołecznymi, a mają na celu zrównanie komunizmu z faszystowską bestią oraz wymazanie osiągnięć socjalizmu z pamięci zbiorowej społeczeństw.

100 lat po Rewolucji Październikowej lud musi wyciągać wnioski z narastającej antykomunistycznej polityki UE oraz burżuazyjnych rządów. Muszą zaufać komunistom i domagać się zaspokojenia potrzeb, organizacji walki przeciwko kapitalizmowi, monopolom i ich władzy.

Domagamy się odrzucenia wszystkich zarzutów stawianych członkom KPP.

Ręce precz od polskich komunistów, komunistycznej ideologii oraz ich działań.

Solidarność z KPP!

Antykomunizm nie przejdzie!

Źródło: 20.11.2017 Brzask