Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

08.12.2017: KPFR w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W ramach międzynarodowej kampanii przeciwko represjom za działalność komunistyczną w Polsce wzięli udział także działacze KPRF, którzy 28 listopada protestowali przed konsulatem RP w Kaliningradzie, a 29 listopada przed ambasadą w Moskwie. Rosyjscy komuniści zażądali od rządu Polski natychmiastowego powstrzymania prześladowań Komunistycznej Partii Polski i jej członków.

Zwrócili także uwagę na nasilenie antykomunistycznej polityki władz w zakresie przepisywania historii, usuwania pomników i przemianowywania ulic związanych z komunizmem, ruchem robotniczym i zwycięstwem nad faszyzmem.