Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

07.12.2017: RKPR-PZPR w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W poniedziałek, 27 listopada, działacze Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotniczej i Rewolucyjnego Komsomołu, wchodzących w skład Rosyjskiego Zjednoczonego Frontu Robotniczego (ROT Front), zorganizowali pikietę pod Konsulatem Generalnym RP w Petersburgu.

Akcja miała na celu wsparcie naszych towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski, którzy byli poddawanych represjom za ich działalność polityczną, a także wyrażenie protestu przeciwko antykomunistycznej, pro-faszystowskiej działalności polskich władz, co wyraża się w szczególności w rozbiórce pomników żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Polskę od nazistowskich najeźdźców.

Uczestnicy akcji próbowali rozwinąć transparent, by stanąć z nim przy drzwiach konsulatu, ale nie mogli tego od razu zrobić, ponieważ przybyli policjanci, którzy zażądali dokumentów i przez ponad pół godziny weryfikowali prawdziwość sądzenia naszych towarzyszy i przypadki administracyjnych prześladowań. W tym samym czasie do budynku konsulatu podjechały trzy samochody policyjne, chociaż naszych towarzyszy było tylko trzech. Ostatecznie jednak pikietowanie zakończyło się sukcesem. Również pracownicy konsulatu otrzymali list od Komitetu Leningradzkiego ROT Frontu, skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z żądaniem powstrzymania prześladowań naszych towarzyszy i antykomunistycznej polityki przypominającej ponure czasy faszyzmu.

Wyrażamy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami i oświadczamy: wszelkie próby burżuazji, by metodami faszystowskimi opóźnić swój nieunikniony historyczny koniec, są skazane na niepowodzenie. Ludzie pracy wszystkich krajów są w stanie zbudować nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, co pokazały w ostatnim stuleciu narody radziecki i polski.

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Faszyzm nie przejdzie!

Komitet Leningradzki RKPR-KPZR