Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

04.09.2017: Gdańsk pamięta o Dąbrowszczakach

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W ramach sprzeciwu wobec dekomunizacji ulic 2 września w Gdańsku zorganizowano spotkanie ”Nie żegnamy się z ulicą Dąbrowszczaków”.
Na podstawie ustawy dekomunizacyjnej od 2 września wojewodowie uzyskali możliwość narzucania samorządom zmiany nazw ulic. Organizatorzy protestu nawiązali do tej symbolicznej daty. Podkreślali, iż na poziomie samorządowym opór mieszkańców, wspieranych przez organizacje społeczne i polityczne, spowodował iż samorząd nie poparł planów dekomunizacji ulic. W związku z planami zmiany nazwy w ciągu ostatniego roku zbierano podpisy pod petycją przeciwko dekomunizacji ulicy i organizowano spotkania informacyjne dla mieszkańców. Ujawniono także manipulacje historyczne lokalnego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W pikniku, będącym elementem kampanii na rzecz zachowania nazwy ul. Dąbrowszczaków, wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Gdańska, a także przedstawiciele obrońców ul. Dąbrowszczaków z Warszawy i Olsztyna, w tym rekonstruktorzy w mundurach Brygad Międzynarodowych. Uczestnicy mogli się również zapoznać z publikacjami książkowymi na temat wojny domowej w Hiszpanii oraz reprintem pisma ”Dąbrowszczak” wydawanego przez polskich ochotników. Zorganizowano także konkurs wiedzy historycznej.

 

Źródło: 04.09.2017 Brzask