Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

01.12.2017: Protest Partei der Arbeit w Wiedniu w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Udostępniamy kilka zdjęć z małego, ale bardzo ważnego wiecu przed ambasadą Polski w Wiedniu zorganizowanego przez Partię Pracy Austrii.

Ręce precz od polskich komunistów, ideologii komunistycznej i ich nieskrępowanej działalności!

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Antykomunizm nie przejdzie!