Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

01.12.2017: Protest KKE w Atenach w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


27 listopada Komunistyczna Partia Grecji (KKE) zorganizowała protest przed polską ambasadą w Atenach. Zebrani trzymali transparent ”Ręce precz od polskich komunistów”. Zgromadzeniu przewodził członek KC KKE, eurodeputowany Kostas Papadakis. Delegacja KKE przekazała ambasadzie RP list potępiający proces członków KPP:

„Do rządu Polski

Do ambasady RP w Atenach

w poniedziałek 27 listopada został wznowiony proces przeciwko członkom KPP, który trwa od ponad 2 lat w oparciu o zarzut ”propagowania ideologii komunistycznej” w gazecie ”Brzask” i na stronie internetowej KPP. Działaczom KPP grożą 2 lata więzienia.

KKE potępia i oskarża te antykomunistyczne działania i prześladowania, wszelkie formy zakazywania komunistycznej symboliki oraz propagowania idei komunizmu. Te prześladowania nie mogą być sankcjonowane poparciem ze strony reakcyjnej Unii Europejskiej i podobnymi działaniami w innych krajach UE.

Działania polegające na zakazywaniu oraz ograniczaniu działalności komunistów następują jednocześnie z antyspołeczną polityką i atakami na prawa oraz zdobycze klasy robotniczej.

Stanowią część propagandy o ”totalitarnych reżimach” promującej ahistoryczne zrównywanie komunizmu z faszystowską bestią, hodowaną przez system kapitalistyczny.

W tym samym czasie prowokacyjnie honorowani są nazistowscy kolaboranci i ich polityczni potomkowie.
Historię napisał lud, nie można jej przepisać.

Komunistyczna Partia Grecji:
– potępia antyspołeczne, antypracownicze i antydemokratyczne działania polskiego rządu,
– domaga się natychmiastowego wycofania zarzutów wobec KPP, jej członków i działaczy,
– wyraża solidarność z polskimi komunistami i ruchem klasowym!
Antykomunizm i represje wobec ruchów pracowniczych, niszczenie prawdy historycznej zapisanej krwią ludu, nie przejdą!
Ręce precz od komunistów!”