Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

72 rocznica Zwycięstwa nad faszyzmem

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Z okazji 72 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem Europejska Inicjatywa Komunistyczna, ze szczególnym udziałem niemieckich struktur Komunistycznej Partii Grecji oraz Komunistycznej Partii Turcji, zorganizowała w Berlinie uroczystości, które rozpoczęły się 7 maja o godz. 10:00 od złożenia wieńców i kwiatów na Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Parku Treptower, gdzie spoczywają tysiące żołnierzy Armii Czerwonej poległych w bitwie o Berlin.

Następnie odbyło się otwarte spotkanie plenarne pod hasłem “9 Maja – 72 lata od Wielkiego Antyfaszystowskiego Zwycięstwa Ludów: kontynuujemy walkę przeciwko zniekształcaniu historii przez kapitał i UE. O obalenie zgniłego systemu kapitalistycznego, tworzącego kryzysy, wojny i faszyzm.”

W trakcie obrad głos zabrali towarzysze reprezentujący 14 partii “Inicjatywy”:

Białoruską Komunistyczną Partię Robotniczą

Socjalistyczną Robotniczą Partię Chorwacji

Biegun Odrodzenia Komunistycznego we Francji

Komunistyczną Rewolucyjną Partię Francji

Komunistyczna Partię Grecji

Komunistyczną Partię Ludu Hiszpanii

Robotniczą Partię Irlandii

Komunistyczną Partię Norwegii

Komunistyczną Partię Polski

Rosyjską Komunistyczną Partię Robotniczą

Komunistyczną Partię Szwecji

Węgierską Partię Robotniczą

Partię Komunistyczną z Włoch

Komunistyczną Partię Turcji

Przedstawiciele Niemieckiej Partii Komunistycznej również wzięli udział w wydarzeniu.

W ramach części artystycznej odbył się koncert pieśni Armii Czerwonej oraz innych pieśni rewolucyjnych.

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej w oświadczeniu z okazji rocznicy podkreślił znaczenie Wielkiego Antyfaszystowskiego Zwycięstwa Ludów, stwierdzając:

1 maja 1945 roku czerwony sztandar z sierpem i młotem, symbolizujący Związek Radziecki, zawisł na Reichstagiem. 9 maja faszystowskie Niemcy poddały się bezwarunkowo. Zwycięstwo nad faszystowskim, imperialistycznym blokiem zostało osiągnięte. Armia Czerwona i ZSRR odegrały decydującą rolę w jego zniszczeniu, ponosząc wielkie straty oraz poświęcenia dla wyzwolenia ludów. Unia Europejska i burżuazja każdego z jej krajów chcą wymazać tę prawdę historyczną. Starają się przepisać historię tak, aby wykasować doświadczenia przyczyniające się obecnie do wzmocnienia walki ludów. Fałszują historię wydarzeń z tego okresu i kontynuują działania na rzecz nazwania 9 maja „Dniem Europy”, prowokacyjnie zrównując komunizm z faszystowskim monstrum. Jednocześnie 6 maja UE otwiera tak zwany „Europejski dom historii” w Brukseli, stawiający sobie za cel usystematyzowanie tego fałszowania, zatruwającego od dłuższego czasu klasę robotniczą i powszechną świadomość, kierujący ofertę w szczególności do młodzieży.

W obliczu tego Europejska Inicjatywa Komunistyczna kontynuuje walkę przeciwko zniekształcaniu historii przez kapitał i UE. O obalenie zgniłego systemu kapitalistycznego, tworzącego kryzysy, wojny i faszyzm. img_4755b7 maja