Odezwa Pierwszomajowa przedwojennej Komunistycznej Partii Polski z 1938 r.

Wielkimi krokami zbliża się Dzień 1 Maja. Nasze, Robotnicze, Socjalistyczne Święto – Święto Wszystkich Ludzi Pracy! W związku z tym jako członek Komunistycznej Partii Polski (KPP) chciałbym Wam wszystkim z wielką przyjemnością zaprezentować historyczną z dzisiejszego punktu widzenia Odezwę Pierwszomajową przedwojennej Komunistycznej Partii Polski z 1938 roku. Oto jej treść:

„Towarzyszki i towarzysze! Obywatele! Robotnicy! Chłopi! Ludzie pracy! Młodzieży!
1 maja obchodzić będzie klasa robotnicza w tym roku w warunkach wyjątkowych. W Hiszpanii i w Chinach płonie pożar morderczej wojny, roznieconej przez faszyzm.
Hitler siłą zbroją okupuje Austrię, proklamuje zjednoczenie w ramach Trzeciej Rzeszy wszystkich ziem zamieszkałych przez Niemców, głosi jawnie pochód przeciw ZSRR, dążenie do podbojów na Wschodzie.
Hitler stawia na porządek dzienny podbój bratniej, demokratycznej Czechosłowacji, wyciąga zachłanne szpony po Litwę i pozostałe państwa nadbałtyckie.
Imperialistyczne, zaborcze roszczenia Hitlera godzą bezpośrednio w Polskę. Pragnie on zrabować Polsce Pomorze z Gdynią, Poznańskie, Górny Śląsk i tak okrojoną – zamienić w swego wasala (…).
Gdy Hitler czai się do skoku przeciw bratniej Czechosłowacji, by wziąwszy Polskę w kleszcze przystąpić do rozbioru naszego kraju, banda targowiczan sanacyjno–endeckich z Rydzem i Beckiem na czele rozpętuje opętańczą hecę szowinistyczną przeciw Czechosłowacji, bezczelnie szantażuje bratni naród czeski.
Kaci ludu polskiego, ciemięzcy ludów Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej, chcą razem z Hitlerem rozgrabić Czechosłowację i lud jej zakuć w kajdany faszystowskiej niewoli (…).
Groźba najazdu Hitlera sprawia, że walka o obalenie systemu sanacyjnego, o demokratyczne wybory, o rządy zaufania mas ludowych staje się zagadnieniem bytu lub niebytu Polski. Taka jest nieodparta logika faktów.
Toteż 1 Maja na ulicach miast i wsi, ramię przy ramieniu, stanie robotnik, chłop, inteligent, by manifestować swą nienawiść do faszystowskich podżegaczy do wojny i gnębicieli ludu.
Ci, co tworzą, żywią i bronią, powiedzą dobitnie sanacyjno–endeckim faszystowskim targowiczanom, że frymarczyć losami niepodległości Polski nie pozwolą, że nie ustaną w walce, dopóki nie staną się pełnoprawnymi obywatelami kraju!
Kongres Stronnictwa Ludowego – mimo krwawej masakry, jaką chłopom w czasie strajku urządzili gnębiciele ludu, Rydze – Składkowscy – dał wyraz zrozumienia rzeczywistości polskiej, wzywając lud wsi i miast do szykowania się do strajku powszechnego i walki o obalenie systemu sanacyjnego.
I w klasie robotniczej istnieje zrozumienie położenia. Tylko reakcyjni przywódcy PPS z wysiłkiem godnym lepszej sprawy usiłują zahamować narastającą walkę mas pracujących, rozbić jedność klasy robotniczej i obozu demokracji swą niecną antykomunistyczną i antysowiecką nagonką, próbują odwrócić gniew i uderzenie mas od znienawidzonego reżymu sanacyjnego.
Czyż nie szykują oni w ten sposób ludowi pracującemu Polski takiej samej klęski, jaką Wellsy i Leiparty zgotowali ludowi Niemiec oddając go na pastę brutalnych band Hitlera?
W tej przełomowej dla demokracji Polski chwili Komunistyczna Partia Polski wyciąga dłoń bratnią do socjalistów, ludowców, demokratów, do pracujących mas katolickich, do wszystkich, co gotowi są walczyć ze znienawidzonym reżymem sanacyjnym i endecją – o demokratyczne wybory do parlamentu i samorządu, o demokratyczną, pokojową politykę zagraniczną, o rząd zaufania mas ludowych, o rząd ocalenia Polski.
Zjednoczmy wszystko, co żyje z pracy rąk własnych i umysłu, co w narodzie naszym uczciwe i patriotyczne, w demokratycznym froncie ludowym, froncie ocalenia Polski!
Przekształćmy 1 Maja, jak i racławickie obchody w dniu 24 kwietnia, w potężne jednolite wystąpienia całej demokracji Polski przeciw reżymowi.
Strajk powszechny chłopów wesprzyjmy strajkiem powszechnym klasy robotniczej i całej demokracji, potężnymi masowymi demonstracjami ulicznymi!
Niechaj w te dni rozlegnie się, jak Polska długa i szeroka, potężny głos milionów ludzi pracy: Precz z nienawistnym reżymem sanacyjno–endeckim, reżymem targowiczan–sprzedawczyków Polski! Rząd Rydza–Składkowskiego–Becka, katów ludu i agentów Hitlera – do dymisji! (…)
Niech 1 Maja masy pracujące miast i wsi zademonstrują swoją gotowość, nieprzejednaną wolę jedności i walki aż do zwycięstwa o Polskę Ludową!
Niech żyje 1 Maja – dzień walki całej demokracji przeciw faszyzmowi i wojnie, o wolność!
Niech żyje jednolity front robotników pepesowców, komunistów i bezpartyjnych!
Niech żyje wspólna walka robotników i całej demokracji!
Precz z faszyzmem i wojną!
Niech żyje pokój!
Zerwać reakcyjny sojusz z Hitlerem!
Żądamy przyjaznych, sojuszniczych stosunków z bratnimi narodami ZSRR, Czechosłowacji i Litwy!
Żądamy pomocy dla walczących o wolność i niepodległość narodów Hiszpanii i Chin!
Żądamy polityki wzajemnej pomocy i odporu przeciw faszystowskim napastnikom! (…)
Precz z rządem sanacyjnych ciemięzców!
Niech żyje rząd zaufania mas ludowych, rząd ocalenia niepodległości Polski!
Niech żyje strajk powszechny miast i wsi o demokratyczne wybory i prawa wolnościowe!(…)
Niech żyje Komunistyczna Partia Polski !
KOMITET CENTRALNY
KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
Kwiecień 1938 r.”
Tow. Ryszard Rauba – Komunistyczna Partia Polski (KPP)

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: