Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

XX Zjazd Komunistycznej Partii Grecji

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


30 marca w Atenach rozpoczął się XX Zjazd Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Odbywa się on pod hasłem “Całościowe wzmocnienie KKE w zakresie reorganizacji ruchu robotniczego, rozwoju sojuszy społecznych w kierunku antykapitalistycznym oraz antyimperialistycznym, a także walce przeciwko imperialistycznej wojnie i o władzę robotniczą.”

W kongresie bierze udział kilkuset delegatów reprezentujących terenowe organizacje KKE. Dyskusje dotyczą między innymi sytuacji Grecji w globalnym systemie kapitalistycznym oraz jej roli w Unii Europejskiej. Delegaci będą również debatować nad tym, w których obszarach najmocniej rosną sprzeczności kapitalizmu i jakie formy oporu są w tych warunkach najskuteczniejsze. Kongres zajmuje się także oceną dotychczasowych działań partii. Ma doprowadzić do opracowania nowej deklaracji politycznej, a także wybrać nowe władze centralne KKE.
Życzenia oraz wyrazy solidarności z uczestnikami Kongresu przesłało ponad 90 partii i organizacji komunistycznych z całego świata. Znalazła się wśród nich również Komunistyczna Partia Polski.