Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Życzenia KPP dla wszystkich kobiet w walce z wyzyskiem

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim towarzyszkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy także wytrwałości i sukcesów w walce z kapitalistycznym wyzyskiem i opartymi na stereotypach ograniczeniami w życiu społecznym.


Ustanowione w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną święto jest dniem walki o równouprawnienie, prawa socjalne, bezpieczeństwo pracy oraz wyzwolenie społeczne kobiet. Przypomina o wyzysku pracujących kobiet, nierówności ich traktowania, a także opresji ze strony sił konserwatywnych, narzucających kobietom tradycyjne role społeczne. Dziś ponad 100 lat od ustanowienia święta postulaty jakie się z nim wiążą są wciąż aktualne.