Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

13. Spotkanie Europejskich Młodzieżowych Organizacji Komunistycznych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


13 Spotkanie Europejskich Młodzieżowych Organizacji Komunistycznych odbyło się w dniach 24-26 lutego w Stambule. W Spotkaniu zorganizowanym przez Komunistyczną Młodzież Turcji (TKG) wzięło udział 30 delegatów reprezentujących 15 organizacji z 13 krajów. Wśród uczestników był również przedstawiciel Młodzieży Komunistycznej Partii Polski. Tematem przewodnim spotkania było: “Uczymy się na lekcjach Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w jej stulecie, walczymy o socjalizm i przyszłość”.

24 lutego odbyło się seminarium po hasłem: “Niesiemy sztandar Wielkiej Rewolucji Październikowej! Wzmacniamy walkę młodych w Europie o nowe społeczeństwo, w którym nie ma wojen imperialistycznych, kryzysów, uchodźców, bezrobocia, nędzy i wyzysku. Socjalizm jest naszą przyszłością!”.

Podczas drugiego seminarium 25 lutego poruszony został temat antykomunizmu, w tym fałszowania historii oraz trwającej w Unii Europejskiej antykomunistycznej kampanii propagandowej. Dyskutowano nad sposobami obrony dziedzictwa Rewolucji Październikowej oraz socjalizmu, a także wspólnymi cechami antykomunizmu w różnych krajach. Dyskutowano również na temat procesu członków KPP.

26 lutego młodzi komuniści spotkali się z Sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Turcji (TKP) Kemalem Okuyanem. Następnie w Centrum Kultury Nazim Hikmet odbyły się dwa spotkania z udziałem Socjalistycznej Niemieckiej Młodzieży Robotniczej (SDAJ) oraz Rosyjskiego Komunistycznego Związku Młodzieży (bolszewików) RKSM(b), dotyczyły walk klasowych toczących się w Niemczech oraz Rosji.