Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

9 listopada – Międzynarodowy Dzień Walki z faszyzmem i antysemityzmem

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku w rządzonej wówczas przez hitlerowskich, nazistowskich bandytów tak zwanej III Rzeszy doszło do wyjątkowo brutalnego i wyjątkowo prymitywnego pogromu Żydów.

Sygnał do rozpoczęcia pogromu dał naczelny propagandzista hitlerowskich Niemiec – kuternoga, psychopata i dewiant w jednym Joseph Goebbels, który radził bez ogródek sfanatyzowanym bezmózgowcom z SA, SS i Hitlerjugend: „Nie palcie synagog, jeśli może to zagrozić innym budynkom; sklepy i mieszkania Żydów mogą być niszczone, ale nie rabowane; trzeba zatrzymać jak najwięcej Żydów, zwłaszcza bogatych i uprzedzić odpowiednie obozy koncentracyjne”.

Naziści zamordowali wówczas w brutalny sposób 91 osób narodowości żydowskiej. Spalili lub też bardzo poważnie uszkodzili 267 synagog. Doszczętnie zniszczyli 7500 sklepów i sklepików oraz 29 domów towarowych i zakładów należących do Żydów.

W iście zwierzęcy sposób brunatni bandyci zdemolowali 171 domów mieszkalnych. Hitlerowskie gadziny nie licząc się z nikim i z niczym brutalnie sprofanowały de facto wszystkie ówczesne żydowskie kirkuty (cmentarze)…

Do obozów koncentracyjnych hitlerowcy deportowali 26 tysięcy Żydów.

W związku z powyższym Komunistyczna Partia Polski, której mam zaszczyt być członkiem, przypomina, że współcześnie absolutnie priorytetowym zadaniem jest skuteczne przeciwstawienie się odradzającym się tendencjom faszystowskim, ksenofobicznym, antysemickim i homofobicznym, w brutalny sposób zawłaszczającym przestrzeń publiczną.

My – komuniści uważamy, że państwo nie może być bezsilne wobec prób zastraszania, nakłaniania do przemocy czy wobec retoryki nienawiści i rasizmu.

Dla nas, komunistów jest rzeczą oczywistą, że należy bronić praw do swobody wypowiedzi, wyrażania swoich poglądów, odmienności i do protestu!

Naszym, komunistycznym zdaniem absolutnie niedopuszczalne jest zakazywanie lub ograniczanie przez państwo z powodów ideologicznych działalności partii politycznych.

My, komuniści uważamy, że ulica powinna być miejscem, w którym można swobodnie demonstrować siłę argumentów, a nie argument siły!
Niech żyje demokracja, wolność i socjalizm!

Precz z faszyzmem!

Precz z antysemityzmem!

Ksenofobiczna, rasistowska patologia nie przejdzie!

tow. Ryszard Rauba, KPP