Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Dekomunizacja nie przejdzie!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


14906864_1132021786851744_3799197254531763421_n

5 listopada w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez redakcję “Brzasku” konferencja “Dekomunizacja nie przejdzie”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób reprezentujących rożne organizacje i inicjatywy.

Obradowano w ramach trzech paneli dyskusyjnych. Pierwszy dotyczył problemu przymusowej zmiany nazw ulic i innych obiektów oraz demontażu pomników. Wystąpili w nim między innymi przedstawiciele grup broniących warszawskich ulic Związku Walki Młodych oraz Dąbrowszczaków. Zaprezentowano argumenty historyczne przeciwko dekomunizacji, a także uzasadnienia prawne oraz ekonomiczne przeciwko zmianom. Zaznaczono, że te pierwsze są najważniejsze, a walka o prawdę historyczną powinna być głównym argumentem.

W drugim panelu, poświęconym fałszowaniu historii oraz polityce historycznej IPN, głos zabrał pułkownik reprezentujący Radę Krajową b. Żołnierzy Armii Ludowej, który wspomniał, że lewicowi weterani zostali przez władze RP skazani na zapomnienie. Referat wygłosił również gość z Komunistycznej Partii Grecji (KKE) tow. Nikolaos Seretakis, który mówił o antykomunistycznym kursie przyjętym przez Unię Europejską oraz fałszowaniu historii, które jest jej częścią.

Przedstawiciel inicjatywy „Zlikwidować IPN” uzasadniał dlaczego instytucja ta ma szkodliwy wpływ na badania historii. Jego zdaniem już same założenia stojące za utworzeniem IPN-u, czyli łączenie działalności śledczej z badawczą, są szkodliwe. Przedstawiciel kampanii „Historia Czerwona i Czarno-Czerwona” przedstawił lokalne absurdy dekomunizacji oraz listy dekomunizowanych ulic tworzone w mniejszych miastach. Wśród niegodnych upamiętnienia patronów wyszczególnił na przykład Stefana Okrzeję czy Ludwika Waryńskiego.

Trzeci panel dotyczył sposobów walki z fałszowaniem historii oraz odkłamywania dziejów ruchu robotniczego. Poza prezentacją trzech referatów przez działaczy KPP oraz kujawsko-pomorskiej organizacji PPS, odbyła się dyskusja na temat form walki z dekomunizacją. Wskazywano na potrzebę wykorzystanie nowych środków przekazu, w tym internetu, a także akcji edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Konferencji towarzyszył występ artystyczny przedstawiciela kampanii Historia Czerwona, który grał na gitarze i śpiewał pieśni o walce wyzwoleńczej z czasów II Wojny Światowej, m.in. Hymn Gwardii Ludowej. Do śpiewu przyłączyli się uczestnicy konferencji.

Materiały z konferencji będą systematycznie publikowane na profilu „Brzasku”.