Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP wobec planowanych, niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Popierane przez rząd propozycje zmian dotyczące wprowadzenia zatrudnienia na czas realizacji określonego projektu i zmiany okresu rozliczeniowego czasu pracy na roczny uważamy za próbę dalszego zniewolenia pracownika w „wolnej RP” i pozbawienia go resztek praw do godnej pracy.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne umożliwiają zawieranie umów na czas określony, w tym na czas realizacji konkretnego zadania. Więc ta zmiana nie wniesie niczego nowego.

Natomiast zmiany w okresie rozliczeniowym to prosta droga do pozbawienia zatrudnionych dodatkowego wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. Takie uelastycznienie, zwane przez wyzyskiwaczy „poprawą konkurencyjności” oznacza zmniejszenie wynagrodzeń pracowniczych, wzrost zysków i dochodów zarządzających oraz właścicieli.

Pracownik miałby otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dopiero po roku,      a w tym czasie, tzw. „pracodawca” może go okresowo nie zatrudniać i nie płacić. Po rocznym rozliczeniu okaże się, że żadnych nadgodzin nie było, bo otrzymał za nie „wolne” w innym dogodnym tylko dla kapitalisty terminie.

Niewątpliwie, poprawi to statystykę bezrobocia. Pracownik nie pracuje, nie zarabia, ale jest zatrudniony, więc nie ma prawa do zasiłku.

Za dodatkową pracę, należą się dodatkowe pieniądze, wypłacane z najbliższym wynagrodzeniem. Udzielenie, na żądanie pracownika wolnego w stosunku 1: 1 nie może go pozbawić prawa do nich.

Proponowane zmiany dobitnie wskazują, w jakim kierunku rozwija się  „wolność i demokracja” w Polsce pod rządami prawicy.

 

 

Dąbrowa Górnicza 28 05 2011r.

podpisali Przewodniczący KKW, Krzysztof Szwej

Sekretarz KKW, Marian Indelak