Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP wobec planów PO wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski opowiada się przeciwko propozycji zmian w Kodeksie Pracy umożliwiających zatrudnienie dłuższe niż 5 dni w tygodniu. W ostatnich latach w Polsce wydłużono czas pracy poprzez między innymi podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, a także wprowadzenie zmian pozwalających na pracę dłuższą niż 8 godzin dziennie, zależnie od interesu kapitalistów, zupełnie nie licząc się z potrzebami socjalnymi zatrudnionych Średni tygodniowy czas pracy w Polsce należy do najdłuższych w Unii Europejskiej. Dłużej pracują jedynie Grecy. Przy czym polscy pracownicy zarabiają o wiele mniej niż obywatele krajów Europy Zachodniej.

Proponowane przez PO zmiany służą interesom wielkiego biznesu takiego jak sieci handlowe czy korporacje. Są wynikiem nacisku lobby kapitalistów i grup uprzywilejowanych w obecnym systemie.

Wydłużenie tygodnia pracy nie rozwiąże problemów społecznych, zwiększy wyzysk ludzi pracy, przyczyni się do dalszego wzrostu bezrobocia. Będzie się wiązało z przemęczeniem i zmniejszeniem zasobów czasu wolnego pracowników.

W sytuacji narastającego bezrobocia z jednej, a automatyzacji pracy i nowych rozwiązań technicznych z drugiej strony, zmiany powinny iść w przeciwnym kierunku, aby umożliwić pracownikom pracę w krótszym wymiarze czasu i tym samym zwiększyć liczbę zatrudnionych.

W PRL, gdy brakowało rąk do pracy, za jej świadczenie w nadgodzinach płacono godziwie, 50% za dwie pierwsze godziny i 100% więcej za resztę. W niedzielę i święta 100% za wszystkie, traktowano to jako konieczność limitowaną do 200 nadgodzin w roku. Teraz wywodzący się z Solidarności rząd chce zlikwidować następny przepis wynikający z  21 postulatów sierpniowych.

Aby nie dopuścić do dalszych, niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy, powinniśmy sprzeciwić się projektowi dłuższego tygodnia pracy, już teraz, na etapie, gdy został skierowany przez posłów PO do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a następnie pierwszego czytania w Sejmie.