Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski sprzeciwia się rządowym planom podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Są one niczym innym jak próbą przerzucenia kosztów kryzysu na ludzi pracy oraz odwrócenia uwagi od głównego problemu – niewydolności kapitalistycznego, komercyjnego systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych. W obecnym systemie podwyższenie wieku emerytalnego nie przyczyni się znacząco do wzrostu emerytur większości ludzi. Wielu pracujących latami na umowy cywilnoprawne i tak nie wypracuje odpowiedniej liczby lat, aby uzyskać godną emeryturę. OFE, które miały być szansą na zmianę sytuacji emerytów żyją z pobierania od swoich klientów coraz wyższych opłat i przynoszą zyski przede wszystkim ich właścicielom oraz akcjonariuszom.

Podwyższenie wieku emerytalnego stoi również w sprzeczności z deklarowaną przez władze walką z bezrobociem. Oczekujący przejścia na emeryturę będą blokować miejsca pracy ludziom młodym, których najczęściej dotyka problem bezrobocia. Obecnie sięga ono już około 12 procent i pomimo rządowych zapewnień że zostanie zahamowane, wolno, lecz stale rośnie.

Wiek emerytalny powinien pozostać na dotychczasowym poziomie lub zostać obniżony, a koszty kryzysu ponosić kapitaliści, którzy go wywołali. Proponowane przez rząd zmiany nie są wyjściem z problemu. Powinny również zostać poddane szerokiej debacie i podlegać ogólnonarodowemu referendum.