KPP przeciwko kontraktom

Komunistyczna Partia Polski popiera protesty pielęgniarek przeciwko rządowemu projektowi zmian w systemie zatrudniania, umożliwiającemu zastępowanie umów o pracę na etacie, tak zwanymi kontraktami.

„Kontrakty” oznaczają pogorszenie warunków zatrudnienia, wydłużenie czasu pracy oraz utrudnienia    w obronie praw pracowniczych. Są jednym ze sposobów rozbijania związków zawodowych i pozbawiania pracowników prawa do protestu. W sytuacji konfliktowej dyrekcji szpitala o wiele łatwiej będzie rozwiązać lub nie przedłużyć „kontraktu”.

Praca pielęgniarek, jako wykonywana w określonym miejscu, czasie i pod bezpośrednim nadzorem, spełnia wszelkie cechy pracy na etacie. Opieka pielęgniarska stanowi istotny element procesu leczenia, w związku z czym nie jest zajęciem samodzielnym, które mogłoby być oddzielone od innych działań leczniczych.

Podzielamy twierdzenia pielęgniarek z OZZPiP, że ustawowe „uelastycznienie” form zatrudnienia będzie równoznaczne z pozbawieniem ich możliwości pracy na etacie. W imię „oszczędności” dyrekcje szpitali zrobią wszystko, aby narzucić im umowy „śmieciowe”, nazywane „kontraktami”, które obecnie funkcjonują jako dodatkowy sposób zatrudnienia, na niewielką skalę.

Zmiany dotyczące pielęgniarek wpisują się w politykę rządu wzmacniającą pozycję zatrudniających kosztem pracowników. Do tej pory umowy „śmieciowe” były nadużywane głównie w sektorze prywatnym. Dziś ich zasięg rozszerza się na tak ważną dziedzinę życia, jak ochrona zdrowia.

Obowiązkowe opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne daje obywatelom prawo zarówno do opieki lekarskiej jak i pielęgniarskiej. W związku z tym władze mają obowiązek przeznaczenia na służbę zdrowia funduszy, wystarczających między innymi na godne wynagrodzenie dla pielęgniarek i umożliwienie im zatrudnienia na etacie.

Uważamy, że tylko zorganizowany opór pracowników, zatrudnionych na umowy „śmieciowe”, jest w stanie powstrzymać ich nadużywanie. Należy sięgnąć do działań bardziej zdecydowanych, niż kilkudniowe głodówki czy negocjacje z władzami, które nie przynoszą rezultatów. Rządzący nie okażą dobrej woli, ponieważ działają w interesie wielkiego biznesu, dążącego do pogorszenia sytuacji pracowników.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: