Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Oświadczenie KPP ws. Tajnych więzień CIA w Polsce

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski domaga się osądzenia i ukarania osób winnych zgody na zlokalizowanie w Polsce tajnych więzień CIA, w których torturowano więźniów podejrzanych o terroryzm. Stosowanie tortur to złamanie podstawowych praw człowieka. Ponadto podejrzanych pozbawiono prawa do uczciwego procesu oraz obrony. Byli wśród nich ludzie przypadkowi, porywani i więzieni ze względu na podobieństwo do poszukiwanych terrorystów lub dostarczeni przez afgańskich sojuszników Waszyngtonu otrzymujących nagrody za każdego schwytanego taliba. Żaden z więźniów nie został skazany prawomocnym wyrokiem, ani nawet nie stanął przed sądem.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazujący wypłacenie przez Polskę odszkodowań za łamanie praw człowieka to kolejny dowód tego, jak daleko Polska odeszła od demokratycznych standardów w ramach tak zwanej „wojny z terroryzmem”  i wasalnej postawy wobec USA.

Za skandaliczne uważamy wypowiedzi Leszka Millera, który zamiast przepraszać za wplątanie Polski w aferę z więzieniami CIA uznaje wyrok Trybunału za „niemoralny”. Leszek Miler oraz inni politycy SLD odpowiadają za wasalną politykę wobec Waszyngtonu, prowadzoną w czasach gdy sprawowali władzę.  Przypominamy, że jeszcze niedawno ci sami ludzie zaprzeczali istnieniu jakichkolwiek tajnych więzień CIA. Dopiero obnażenie tych kłamstw zmusiło ich do zmiany linii obrony. Dziś prezentują brak jakiejkolwiek refleksji i dowodzą, że wszelkie zapewnienia o nowej jakości SLD oraz jego zwrocie na lewo to tylko puste slogany.

Uważamy, że koszty wyroku ETPC powinni ponieść nie obywatele Polski, ale politycy odpowiedzialni za udostępnienie polskiego terytorium CIA. Politycy ci powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, a motywy ich działania oraz korzyści jakie odnieśli ze współpracy z CIA zostać zbadane i ujawnione.

 

Krajowy Komitet Wykonawczy

Komunistycznej Partii Polski

26.07.2014 r.