Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Masakra ludu Palestyny musi się zakończyć

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


WSPÓLNE STANOWISKO PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH.

MASAKRA LUDU PALESTYNY MUSI SIĘ ZAKOŃCZYĆ!

My, przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych podpisanych pod stanowiskiem potępiamy barbarzyńskie i bandyckie ataki państwa Izrael na lud Palestyny.
Wyrażamy pełną solidarność z ludem Palestyny i wzywamy pracowników na całym świecie do mobilizacji aby wzmocnić potępienie Izraela oraz aby w praktyczny sposób wyrazić solidarność z ludem Palestyny.
Stany Zjednoczone również ponoszą ogromną odpowiedzialność za te krwawe wydarzenia poprzez wspieranie na wszelkie sposoby Izraela w jego ucisku oraz masakrowaniu ludu Palestyny.
UE również ponosi odpowiedzialność, ponieważ zajmuje stanowisko „równego dystansu” do ofiary i sprawcy i jednocześnie rozwija współpracę ekonomiczno-polityczną oraz militarną z Izraelem.
Partie komunistyczne i robotnicze podpisane pod stanowiskiem domagają się:
– potępienia przestępstw wobec ludu Palestyny,
– natychmiastowego powstrzymania bombardowań i ofensywy lądowej przeciwko ludowi Palestyny,
– natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych z izraelskich więzień,
– zburzenia muru granicznego oraz zniesienie wszelkich form blokady Palestyńczyków w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy,
– natychmiastowego powstrzymania osadnictwa i wycofania osadników osiedlonych poza granicami z 1967 roku,
– powrotu palestyńskich uchodźców do domów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ONZ,
– anulowania wszystkich wspólnych ćwiczeń wojskowych i porozumień militarnych z Izraelem,
– utworzenia palestyńskiego państwa w granicach z 1967 roku i Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.

ENGLISH VERSION JOINT STATEMENT OF COMMUNIST AND WORKERS’ PARTIES

1.    Komunistyczna Partia Albanii
2.    PADS, Algieria
3.     Komunistyczna Partia Australii
4.    Demokratyczna Postępowa Trybuna, Bahrajnu
5.    Komunistyczna Partia Bangladeszu
6.    Robotnicza Partia Bangladeszu
7.    Robotnicza Partia Belgii
8.    Brazylijska Partia Komunistyczna
9.    Komunistyczna Partia Brazylii
10.    Komunistyczna Partia Brytanii
11.    Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
12.    Partia Bułgarskich Komunistów
13.    Komunistyczna Partia Kanady
14.    Komunistyczna Partia Chile
15.    Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
16.    AKEL, Cypr
17.    Komunistyczna Partia Czech i Moraw
18.    Komunistyczna Partia w Danii
19.    Komunistyczna Partia Danii
20.    FARC-EP , PCCC
21.    Komunistyczna Partia Finlandii
22.    Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
23.    Niemiecka Partia Komunistyczna
24.    Komunistyczna Partia Grecji
25.    Węgierska Partia Robotnicza
26.    Komunistyczna Partia Indii
27.    Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
28.    Partia Tudeh, Iran
29.    Komunistyczna Partia Irlandii
30.    Robotnicza Partia Irlandii
31.    Partia Włoskich  Komunistów
32.    Jordańska Partia Komunistyczna
33.    Komunistyczna Partia Luksemburga
34.    Komunistyczna Partia Malty
35.    Komunistyczna Partia Meksyku
36.    Socjalistyczna Partia Ludowa – Narodowe Zrzeszenie Polityczne, Meksyk
37.    Nowa Komunistyczna Partia Holandii
38.    Komunistyczna Partia Norwegii
39.    Komunistyczna Partia Pakistanu
40.    Komunistyczna Partia Palestyny
41.    Palestyńska Partia Ludowa
42.    Komunistyczna Partia Peru
43.    Komunistyczna Partia Filipin (PKP-1930)
44.    Komunistyczna Partia Polski
45.    Portugalska Partia Komunistyczna
46.    Komunistyczna Partia Rumunii
47.    Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
48.    Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
49.    Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii, Serbia
50.    Partia Komunistów Serbii
51.    Komunistyczna Partia Słowacji
52.    Komunistyczna Partia Południowej Afryki
53.    Komunistyczna Partia Hiszpanii
54.    Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
55.    Komunistyczna Partia Katalonii, Hiszpania
56.    Komunistyczna Partia Sudanu
57.    Komunistyczna Partia Szwecji
58.    Syryjska Partia Komunistyczna
59.    Związek Komunistów Ukrainy
60.    Komunistyczna Partia USA
61.    Komunistyczna Partia Wenezueli

Inne Partie
1.    Partia Pracy Austrii
2.    Komunistyczna Robotnicza Partia Białorusi
3.    Związek Komunistów Bułgarii
4.    Biegun Komunistycznego Odrodzenia we Francji
5.    Związek Rewolucyjnych Komunistów Francji
6.    Komunistyczna Partia Macedonii
7.    Partia Komunistyczna, Włochy
8.    Galicyjski Związek Ludowy, Hiszpania
9.    Komunistyczna Partia, Szwecja
10.  Partia Komunistów, USA