Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Dziedzictwo manifestu PKWN w XXI wieku

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Dziedzictwo manifestu PKWN w XXI wieku

MANIFEST PKWN JEST DROGOWSKAZEM DLA NASZYCH MARZEŃ O WOLNEJ POLSCE ORAZ

DZIEDZICTWEM HISTORYCZNYM, DO KTÓREGO TREŚCI POWINNIŚMY SIĘ ODWOŁYWAĆ W WALCE O LEPSZĄ POLSKĘ.

70 LAT TEMU OGŁOSZONO MANIFEST PKWN.

CO DZISIAJ OZNACZA DLA NAS MANIFEST WOLNEJ POLSKI?

JAKIE PRZESŁANIE ZAWIERA W SOBIE DLA NAS MANIFEST PKWN Z 1944 ROKU?

MANIFEST PKWN TO POLSKIE DZIEDZICTWO WCIĄŻ AKTUALNE W XXI WIEKU.

Dyktatura ustanowiona w wyniku zamachu stanu Józefa Piłsudskiego została obalona we wrześniu 1939 roku, ale konstytucja sanacyjna – dopiero w 1944 roku. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – pierwszy w realiach wojennych podziemny parlament RP – rozpoczął swoją działalność na podstawie demokratycznej konstytucji Republiki Polskiej z 1921 r.

PKWN miał za cel skatalogowanie strat wojennych na terytorium RP i przygotowanie planu odbudowy ojczyzny, tak aby Polacy mogli wieść stabilne i godne życie po zakończeniu działań wojennych, zorganizowanie na nowo administracji polskiej, utworzenie służb porządkowych i zapewniających bezpieczeństwo obywatelom a także zabezpieczenie mienia przed szabrownikami, a przede wszystkim PKWN miał przeprowadzić powszechną reformę rolną i wyzwolenie chłopów z resztek feudalnych i kapitalistycznych oraz uspołecznienie środków produkcji przemysłowej.

PKWN ogłosił, że ustawodawstwo niemieckie, a zwłaszcza obowiązujące zakazy hitlerowskie na terytorium Polski zostaną zniesione i podkreślała wybitną rolę inicjatywy prywatnej na ożywienie gospodarcze kraju.

Ponadto wprowadzono powszechny obowiązek edukacji szkolnej. Postanowiono o natychmiastowej odbudowie polskich szkół i otoczeniu specjalną opieką ludzi nauki.

Do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, należeli nie tylko komuniści z PPR, ale także socjaliści, socjaldemokraci i demokraci.

Od 1 sierpnia 1944 roku PKWN obrał za tymczasową siedzibę Lublin z uwagi na trwające walki z okupantem niemieckim o Warszawę. Znaczna część Generalnej Guberni była już wyzwolona, mimo trwających w terenie walk i potyczek.

II Armia Polska w walce z hitlerowskim okupantem walczyła ramię w ramię z żołnierzami tak z Armii Czerwonej jak i Armii Krajowej, gdyż żołnierz polski niezależnie z jakiej formacji wojskowej i jaką tułaczkę przeżył chciał walczyć i walczył o wyzwolenie z niewoli hitlerowskiej swojej Ojczyzny.

Dzisiaj Manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku jest drogowskazem naszych marzeń o Polsce i walce o:

– stabilizację i bezpieczeństwo socjalne obywateli,

– uspołecznienie środków produkcji przemysłowej,

– zapewnienie pracy i godnej pensji pracownikom, robotnikom i rolnikom,

– polskie szkoły, w których uczyć się będzie samodzielnego, krytycznego i kreatywnego myślenia i pisania, a także oczytania, rozumienia zjawisk w skali makro i mikro oraz liczenia,

– walkę z nienawiścią, zawiścią i podziałami narodowymi i rasowymi

– a przede wszystkim by w Polsce ważniejszym od kapitału, pieniędzy i bezdusznych przepisów prawnych był człowiek, byli ludzie i by zawsze i wszędzie sprzeciwiać się zbrodniczej ideologii faszystowskiej.

Z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski

życzymy wszystkim Polakom i Polkom

Godnej pracy i płacy, bezpieczeństwa socjalnego, stabilizacji życiowej i spełnienia marzeń o lepszej Polsce!