Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sukces Polski po 1989

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


 

25 lat wolności, pełnej biedy, nędzy, głodu, nieszczęścia, bezdomności, poczucia beznadziei, utraty nadziei oraz… nowej pańszczyzny czy wręcz niewolnictwa.

25lat