Kondolencje KPP dla KKE. KPP’s condolences for KKE

Kondolencje w związku ze śmiercią towarzysza Babisa Angourakisa

Do KC Komunistycznej Partii Grecji

Drodzy towarzysze,

Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci towarzysza Babisa Angourakisa. W imieniu Komunistycznej Partii Polski proszę KKE oraz grecką klasę pracującą o przyjęcie naszych najgłębszych kondolencji z powodu tej straty.

Jest to również wielka strata dla światowego ruchu rewolucyjnego. Towarzysz Angourakis, euro parlamentarzysta KKE i kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez wiele lat pracował na rzecz międzynarodowej współpracy partii komunistycznych. W pełni doceniamy jego wkład. Mieliśmy tez kilkakrotnie okazję spotkać się z nim.

Życie, praca i oddanie towarzysza Anguorakisa będzie wzorem dla młodszych pokoleń komunistów w Grecji i na całym świecie.

W imieniu KPP

Krzysztof Szwej

Przewodniczący

Condolences on the Passing away of Comrade Babis Angourakis

To the CC of the Communist Party of Greece

Dear Comrades,

We are saddened to hear about passing away of comrade Babis Angourakis. On behalf of the Communist Party of Poland I ask the Communist Party of Greece and Greek working class to accept our deepest condolences on your loss.

This is also a great loss for the whole world revolutionary movement. Comrade Babis Angourakis, MEP of the KKE and candidate for the EU Parliamentary elections, for many years worked for the international cooperation of communist parties. We highly appreciate his contribution. We had the opportunity to meet him personally several times.

The work, life and dedication of comrade Babis Angourakis will become an example for a younger generations of communists in Greece and worldwide.

On behalf of the Communist Party of Poland

Krzysztof Szwej

Chairman

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: