Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

KPP inicjuje międzynarodową akcję wojenną

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


MIĘDZYNARODOWA AKCJA ANTYWOJENA W 75 ROCZNICĘ WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 15 lutego 2014 roku z inicjatywy Okręgowego Komitetu Komunistycznej Partii Polski w Warszawie odbyło się spotkanie działaczy KPP z przedstawicielami 13 organizacji demokratycznymi w tym na rzecz odbudowy Komunistycznej Partii Niemiec. Wymienione organizacje działają na terenie Federalnej Republiki Niemiec. Spotkanie miało na celu ustalenie zorganizowania w dniu 1-szego września w 75 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polska obchodów protestatycyjnych, z tj okazji. Obchody te pomyślane są jako protest przeciwko odradzaniu się militaryzmu niemieckiego, który będąc popieramy przez niemiecki kapitał, zagraża istniejącemu pokojowi. Wymienione organizacje uważają za celowe ostrzegać społeczność tak europejską, jak i międzynarodową przeciwko zagrożeniu wojną społeczności europejskiej, jak również światowej.

Warszawska organizacja KPP zadeklarowała czynny udział w tej akcji zawierając z organizacjami antyfaszystowski z terenu Niemiec wyjaśniając społeczeństwu polskiemu zagrożeniom ewentualnego wywołana nowej wojny światowej.

Okręgowy Komitet KPP Mazowsze

Warszawa 2014-02-22