Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Rocznica urodzin Mao Zedonga

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Mao Zedong o Mao Tse Tung en escritorio escribiendo

Máo Zédōng/ Tse-Tung urodził się 26-12-1893, był architektem i konstruktorem Chin Ludowych, przywódcą chińskiej rewolucji i chińskiego ludu pracującego miast i wsi. Wspólnie z Zhu De poprowadził Wyzwoleńczą Armię Ludową Chin do zwycięstwa nad faszystą Czang Kaj-Szejkiem. Od 1943 roku był szefem Biura Politycznego i Przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin, aż do swojej śmierci. 1 października 1949, gdy masy chińskie zwyciężały reakcyjno-burżuazyjną kontrrewolucję, proklamował na Placu Tian’anmen powstanie Ludowej Republiki Chińskiej. Był również bohaterem w walce z japońskimi okupantami. Był twórcą tzw. chińskiej drogi do socjalizmu. Zmarł 09-09-1976. Podczas przemówienia na jubileuszowej sesji Rady Najwyższej ZSRR z okazji 40-tej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 06-11-1957 rzekł:

W ostatecznym rachunku ustrój kapitalistyczny zostanie zastąpiony ustrojem socjalistycznym, jest to obiektywne prawo niezależne od woli ludzkiej. Wbrew wszelkim wysiłkom reakcjonistów, by zatrzymać bieg koła historii, rewolucja nastąpi wcześniej czy później i nieuchronnie osiągnie zwycięstwo.