Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Tusk Tworzy „Nowy Rząd”

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


O rekonstrukcji rządu Donalda Tuska – wymiana zderzaków na energetyki

Premier Donald Tusk, po powrocie z „przemiłego miasta Pułtuska” powołał do życia nowy rząd. Wymienił siedem zużytych ogniw na nowe, które mają rzekomo gwarantować mu drugie życie (rządowi oraz PO). Wątpliwe czy lepsze. Najbardziej znaczące jest pozbycie się ministra finansów Jana Vincenta Rostkowskiego.

Jeśli przyjąć, iż tego rodzaju taktyka kadrowa premiera Donalda Tuska (nie mylić z Kaczorem Donaldem) polega na wymianie najbardziej zużytych „zderzaków” w rządzie, to należy przyznać, iż wymiany w przypadku wicepremiera oraz ministra finansów Jana Vincenta  Rostkowskiego, wyjątkowo obolałego „zderzaka”, jakie przed falą kryzysową na niego spadła, jest decyzją korzystną.

Nie dopuścił on, aby fala kryzysowa nim zachybotała, dotknęła ona najniżej tę część społeczeństwa polskiego, na którą spadła całość ponoszenia sytuacji kryzysowej, w postaci różnego rodzaju dopłat, takich jak: VAT oraz inne dopłaty.

W Polsce klasa pierwsza w tym czasie bardzo się wzbogaciła, wzrosła liczba obywateli naszego kraju, posiadających majątki o wartości co najmniej szacowanych na około miliona dolarów. W ubiegłym roku było ich prawie 50 tysięcy, a w tym ma być ich ponad 80 tysięcy. W żadnym innym państwie Unii Europejskiej grono bogaczy nie zwiększało się tak szybko jak w Polsce. Grupa dolarowych milionerów w naszym kraju rosła półtora razy szybciej, niż średnio w Europie. Na świecie większe tempo pod tym względem miały tylko Brazylia, Rosja oraz Malezja.

Drugiej klasie też się żyło nieźle, wśród której jest co prawda  nieco mniej zamożnych z dochodami ponad 15 tys. zł. miesięcznie, ale w każdym roku ich grupa wzrastała. W 2008 r., było ich pół miliona, a w ubiegłym ponad 700 tyś., Natomiast trzecia klasa, najliczniejsza, dźwigała na swoich barkach cały ciężar związany z kryzysem, ponieważ władze jak głoszą jej propagatorzy, którego ustrój, jak głoszą jego propagatorzy, najbardziej sprawiedliwy, jakim jest kapitalizm, ponosi jego koszty w postaci różnego rodzaju opłat.

Według ekspertów najbardziej znacząca decyzja to powołanie super resortu transportu oraz  rozwoju regionalnego, oraz powołanie na jego kierownika w randze wicepremiera Elżbiety Bieńkowskie oraz powołanie na ministra finansów Mateusza Szczurka. Nominacje te mają oznaczać, iż kraj będzie się rozwijał poprzez wcielanie w życie nowych technologii, a zapewnić to mają pieniądze otrzymane w ramach europejskiego budżetu przyznanego Polsce w tym roku. Czy rzeczywiście tak będzie, zobaczymy…

Józef Łachut