Przeciwko szkodzeniu robotnikom

Stanowisko Komunistycznej Partii Polski
Przeciwko wprowadzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy.


Stanowczo sprzeciwiamy się planom uchwalenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

Projekt tej ustawy, który trafił do prac legislacyjnych Sejmu jest szkodliwy dla pracowników, łamie podstawowe prawa do pracy i płacy zagwarantowane Kodeksem pracy i nie przyczyni się do ochrony zagrożonych miejsc pracy. Szczególnie szkodliwym, gwałcącym podstawowe zasady praworządności i zaufania do państwa i prawa jest art.4 ust 4 tej ustawy. Przepis ten wraz z nieprecyzyjnie zapisanym art. 5, pod intencjami utrzymania miejsc pracy, stwarza możliwości nadużyć i łamie określone w art. 42 Kodeksu Pracy prawa, chroniące umowę o pracę i warunki płacy.

Pod rządami nowej ustawy, przedsiębiorca będzie mógł jednostronnie, bez obowiązującego terminu wypowiedzenia zmienić wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. Ustawa będzie wykorzystywana do nieuzasadnionego zmniejszania wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę przy jednoczesnym przerzuceniu części płacy na barki państwa. Ustawa jest, więc korzystna wyłącznie dla przedsiębiorców. Otrzymają oni świetne narzędzie i znając realia, będą je nadużywali, aby otrzymać jeszcze tańszą siłę roboczą.

Jest natomiast szkodliwa zarówno dla pracowników, którzy zostaną ubezwłasnowolnieni w warunkach, gdy przedsiębiorca uzyska prawo do skrócenia czasu pracy i obniżenia wynagrodzenia, jak i dla budżetu państwa, który zostanie poddany kolejnemu drenażowi ze strony grup najlepiej uposażonych tj. przedsiębiorstw i korporacji. Ustawa jest ponadto właściwie bezużyteczna, jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy. Nie stanowi ona instrumentu, który w szerszej perspektywie przyczynić się może do trwałego utrzymania miejsc pracy, a jedynie stwarza warunki do większego wyzysku pracowników.

Komunistyczna Partia Polski stoi na stanowisku obrony praw pracowniczych, w szczególności prawa do pracy i godnego wynagrodzenia. Sprzeciwiamy się wszelkim otwartym i ukrytym formom wyzysku, dlatego protestujemy i nawołujemy do odrzucenia projektu tej ustawy.

KKW KPP
19 października 2013 r.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: