Poparcie dla protestów wobec działań koncernu Chevron

Komunistyczna Partia Polski solidaryzuje się z mieszkańcami Żurawlowa oraz gminy Grabowiec na Lubelszczyźnie, protestującymi przeciwko działaniom koncernu Chevron. Prowadzone przez amerykańską korporację inwestycje wydobywcze związane z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego są jawnym atakiem na prawa lokalnych społeczności oraz środowisko naturalne. Koncern, tak jak w wielu innych częściach świata, nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, których studnie i pola są lub będą niszczone w wyniku wydobycia gazu łupkowego. Chevron dąży do maksymalizacji zysków kosztem rolników. Lokalna społeczność poniesie koszty degradacji środowiska naturalnego, natomiast zyski z eksploatacji złóż zagarnie korporacja. Warunki wydobycia, jakie wynegocjowała z polskimi władzami są bowiem niekorzystne dla Polski i pozwalają transferować zyski za granicę.

Nasze oburzenie wywołują próby zastraszenia lokalnych władz i protestujących społeczności poprzez grożenie im ogromnymi karami. Koncern liczy, że brutalna siła i agresja wobec ludzi zapewni mu sukces. Nie jest to pierwsze takie działanie. W innych rejonach świata, także w USA, gdzie Chevron prowadził wydobycie gazu łupkowego, ofiarą tego procederu padali okoliczni mieszkańcy. Zanieczyszczono wody gruntowe oraz glebę. Przykłady dowodzą szkodliwości chemikaliów używanych w technologii szczelinowania hydraulicznego, używanej do wydobycia gazu łupkowego.

Inwestycja w Żurawlowie została rozpoczęta bez żadnych konsultacji społecznych i kontroli nad jej ewentualnym wpływem na środowisko naturalne. Związane z pracami dokumenty nie zostały ujawnione, a całe przedsięwzięcie Chevron starał się do ostatniej chwili utrzymać w tajemnicy.

Wyrażamy uznanie dla wszystkich tych, którzy odważyli się temu sprzeciwić, wiedząc, że stają do walki z wielką, bezwzględną korporacją. Popieramy postulat wstrzymania inwestycji do czasu potwierdzenia jej legalności i przedstawienia dowodów, że jest nieszkodliwa dla środowiska. Domagamy się również wycofania wszelkich zarzutów stawianych protestującym.

Reklama

Jedna myśl na temat “Poparcie dla protestów wobec działań koncernu Chevron

 1. List otwarty Przewodniczącego KPP do mieszkańców Żurawlowa.

  W dwusetny dzień trwania protestu mieszkańców Żurawlowa walczących przeciwko wydobyciu gazu łupkowego przez koncern Chevron wyrażam podziw dla waszej determinacji i wytrwałości w walce.

  Ludzie protestujący w Żurawlowie od ponad pół roku są wzorem tego jak przeciwstawiać się rabunkowej działalności ponadnarodowych korporacji. Stawili czoła Chevronowi, jednemu z najpotężniejszych koncernów wydobywczych, niszczącemu środowisko naturalne, odpowiedzialnemu za katastrofy ekologiczne na całym świecie, między innymi w ekwadorskiej części Amazonii. Chevron dążył i wciąż dąży do zysków za wszelką cenę i przerzucania kosztów na lokalne społeczności. Posługuje się sloganami reklamowymi oraz zabiegami marketingowymi mającymi ukryć jego rzeczywiste intencje. Wasza akcja obnaża jego hipokryzję.

  Protest mieszkańców Żurawlowa ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy minister środowiska za priorytet tego ministerstwa uznaje przyspieszenie działalności dewastującej zasoby naturalne i pogarszającej warunki życia mieszkańców eksploatowanych obszarów.

  Komunistyczna Partia Polski popiera protesty przeciwko planom wydobycia gazu łupkowego od początku 2012 roku, gdy mieszkańcy Rogowa wyrazili sprzeciw wobec eksploatacji złóż niebezpieczną dla otoczenia metodą szczelinowania hydraulicznego. Już wówczas rozpowszechnialiśmy podawane przez okolicznych mieszkańców informacje o zanieczyszczeniu wód gruntowych w wyniku próbnych odwiertów. Potępialiśmy też prowadzenie poszukiwań bez wcześniejszej zgody gospodarzy ziemi, na której dokonywano odwiertów. W oświadczeniu KPP wydanym w lipcu br. zadeklarowaliśmy poparcie dla protestujących w Żurawlowie, zwracając jednocześnie uwagę na to, że: Chevron dąży do maksymalizacji zysków kosztem rolników. Lokalna społeczność poniesie koszty degradacji środowiska naturalnego, natomiast zyski z eksploatacji złóż zagarnie korporacja.

  Dziś ponownie zapewniamy o naszym poparciu dla odważnych mieszkańców gminy Grabowiec prowadzących najdłuższą w powojennej historii naszego kraju blokadę terenu, który chce użytkować koncern. Doceniamy to, że prowadzą swoją walkę nie tylko lokalnie, ale również zauważając szerszy kontekst polityki ponadnarodowych korporacji. Zapewniamy, że będziemy wspierać wszystkich protestujących, którym Chevron wytoczył sprawy sądowe.

  Walczycie o nasze wspólne dobro, sprzeciwiając się próbom rabunkowej eksploatacji Polski, technologiami wyjątkowo szkodliwymi dla środowiska, prowadzonej za zgodą rządzących kierujących się tylko swoim egoistycznym interesem wbrew społeczeństwu.

  Przewodniczący Krajowego Komitetu Wykonawczego Komunistycznej Partii Polski
  Krzysztof Szwej

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: